نمایش واقعی یك بحران در موزه ی اصفهان

نمایش واقعی یك بحران در موزه ی اصفهان

نمایش واقعی یك بحران در موزه ی اصفهان

مدل كودك: پرسنل موزه ی هنرهای معاصر اصفهان، ˮبحران آب در ایرانˮ را به نمایش گذاشتند و با استفاده از چند صد لیوان در حوض خالی این موزه، بحران آب را به تصویر كشیدند.
به گزارش مدل كودك به نقل از ایسنا، به علت رخداد بحران آب در كشور كه شهرهای زیادی از ایران به خصوص استان اصفهان را درگیر خود كرده است، پرسنل موزه ی هنرهای معاصر اصفهان تصمیم گرفتند به جای پُر كردن حوض بزرگِ قرار گرفته در حیاط این موزه، با تخلیه ی حوض و قرار دادن چند صد لیوانِ آب در داخل آن، موقعیت ایران در این بحران را نمایش دهند.

مهدی تمیزی، رئیس موزه هنرهای معاصر اصفهان در گفت وگو با ایسنا با تائید این خبر می گوید: بنا داریم برای بحران آب، از امروز تا آخر این مشكل، حوض بزرگ موزه هنرهای معاصر اصفهان را با آب پر نكنیم بلكه به جای آب، هنرمندان بتوانند اثر مفهومی خویش را در این بخش مهم از معماری ایرانی كه حضورش وابسته به آب است، ارائه نمایند.

وی تاكید می كند: با به وجود آمدن وضعیتِ بحرانی آب در كشور، به این نتیجه رسیدیم كه حوض بزرگ موزه ی هنرهای معاصر را به دست هنرمندان بسپاریم تا در هر دوره یك اثر مفهومی با مبحث اب و بحران آب در آن اجرا شود.

او با بیان این كه اولین اجرای مفهومی در حوض موزه هنرهای معاصر اصفهان با نام «پرسنل موزه» انجام شده است، بیان می كند: در صورتیكه هر هنرمندی از هر نقطه كشور طرح مفهومی در این زمینه داشته باشد و ان را پیشنهاد دهد، به صورت دوره ای در این بخش از موزه امكان اجرایی كردن آن برای وی فراهم می گردد.
موزه هنرهای معاصر اصفهان در خیابان استانداری بین خیابان های سعدی و سپه در بنای تاریخی باقی مانده از دوره ی صفویه بوجود آمده است، بنائی كه در حكومت قاجارها تجدید بنا شده و مسعود میرزا حاكم وقت اصفهان آنجا را محل سكونت خود قرار داد و در دوره پهلوی هم بعنوان ساختمان استانداری اصفهان مورد استفاده قرار می گرفت.
با انتقال استانداری اصفهان به محل جدید این عمارت كه تقریباً مخروبه شده بود به همت شهرداری مرمت و در بعضی موارد بازسازی كامل و به موزه هنرهای معاصر اصفهان تبدیل شد. این بنا در اسفند ماه ۱۳۷۳ رسماً مورد بهره برداری قرار گرفت. این عمارت صفوی در دو طبقه بنا شده است.

مدل کودک

تولید, جامعه, خانواده, کودک, مد و فشن

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~