مهر گزارش می دهد؛ اعتراض واردكنندگان شناسنامه دار به نحوه انتشار فهرست وزارت صنعت

مهر گزارش می دهد؛ اعتراض واردكنندگان شناسنامه دار به نحوه انتشار فهرست وزارت صنعت

مهر گزارش می دهد؛ اعتراض واردكنندگان شناسنامه دار به نحوه انتشار فهرست وزارت صنعت

مدل كودك: پس از انتشار نام واردكنندگان غیرقانونی خودرو كه با همكاری مدیران سازمان توسعه تجارت مبادرت به واردات كرده بودند، نمایندگان رسمی شناسنامه دار به نحوه انتشار این فهرست اعتراض دارند.
به گزارش مدل كودك به نقل از مهر، روز گذشته وزارت صنعت در یك اقدام ضربتی، فهرست واردكنندگان متخلف خودرو كه با استفاده از رانت و همكاری برخی مقامات دولتی مبادرت به واردات غیرقانونی خودرو كرده بودند را منتشر نمود. در این فهرست نام واردكنندگان و نمایندگان رسمی شركتهای وارداتی به چشم می خورد كه همین امر، در دید اول به مخاطبان این مورد را القاء می كرد كه تمامی نمایندگان رسمی و شناسنامه دار واردكننده خودرو، با استفاده از رانت مبادرت به واردات كرده اند؛ در صورتی كه اكنون آنها به شیوه نشر اسامی متخلفان از جانب وزارت صنعت، نقدهایی را وارد می كنند. از بامداد امروز واردكنندگان رسمی و شناسنامه دار، در اطلاعیه های جداگانه ای این اقدام وزارت صنعت را محكوم كرده و بر این باورند كه انتشار این فهرست به روشی كه تفكیكی میان فرد واردكننده متخلف با برندی كه وارد كرده است، نیست چندان جالب نبوده و باید از جانب وزارت صنعت، اصلاحاتی بر روی آن صورت گیرد.
واردكنندگان رسمی و شناسنامه دار بر این باورند كه انتشار اطلاعات خام بدون در نظر گرفتن واقعیات رخ داده پیرامون موضوع، باعث تشویش اذهان عمومی بوده است. آنگونه كه در بخش هایی از اطلاعیه های واردكنندگان خودرو آمده است، به این نكته اشاره شده كه نحوه توقف ثبت سفارش در سال ۱۳۹۶ خود حاوی نكات مهمی است كه بعضاً عالمانه و یا عامدانه كمتر از آن یاد می شود؛ به این معنا كه شروع دوره توقف ثبت سفارش به هیچ عنوان به واردكنندگان اطلاع رسانی نشده و در پاسخ به پیگیری نمایندگان این شركت همواره بر بروز ایراد سیستمی، انجام اصلاحات در سیستم نرم افزاری و مواردی از این دست، اطلاع رسانی می شد تا در نهایت، پس از گذشت چند هفته رسماً اعلام گردید تا ابلاغ دستورالعمل جدید واردات خودرو سایت موقتاً بسته می ماند.
واردكنندگان رسمی خودرو می گویند كه تاریخ ثبت سفارش های غیرقانونی مورخ ۹۵/۱۰/۱۵ است و طبق بررسی مراجع نظارتی سایت ثبت سفارش تا تاریخ ۹۵/۱۰/۲۲برای شركتهای غیرنمایندگی كماكان سهواً یا عمداً باز بوده است؛ بنابراین با عنایت به امكان ثبت سفارش با استفاده از نمایندگان رسمی، هیچ دلیل منطقی برای تخلف این چنینی وجود نداشته است.
واردكنندگان به این نكته هم اشاره می كنند كه در لیست عرضه شده از جانب وزارت صنعت، معدن و تجارت، در قسمت واردات خودرو با برندهای مختلف، اسامی چندین شركت متفرقه واردات خودرو یا به اصطلاح «گری ماركت» ذكر شده است كه مطابق قوانین كشور، وارد كنندگان متفرقه را ملزم به خرید گارانتی از شركتهای نماینده كرده است و هیچ گونه ارتباطی به نماینده رسمی ندارد؛ از این رو نام واردكنندگان رسمی در آن لیست بعنوان نماینده و وارد كنندگان متفرقه تحت عنوان متقاضی، ذكر شده است.

مدل کودک

تولید, جامعه, خانواده, کودک, مد و فشن

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~