در هفته منتهی به ۱۲ مرداد؛ قیمت خرده فروشی ۸ گروه موادخوراكی افزایش یافت

در هفته منتهی به ۱۲ مرداد؛ قیمت خرده فروشی ۸ گروه موادخوراكی افزایش یافت

در هفته منتهی به ۱۲ مرداد؛ قیمت خرده فروشی ۸ گروه موادخوراكی افزایش یافت

مدل كودك: بانك مركزی خلاصه نتایج گزارش متوسط قیمت خُرده فروشی برخی مواد خوراكی در هفته منتهی به دوازدهم مردادماه را اعلام نمود كه نشان داده است قیمت ۸ گروه نسبت به هفته پیش از آن افزایش یافته است.
به گزارش مدل كودك به نقل از بانك مركزی، در هفته منتهی به دوازدهم مرداد ماه نرخ لبنیات ۵.۳ درصد، تخم مرغ ۸ درصد، میوه های تازه ۲.۳ درصد، سبزی های تازه ۰.۱ درصد، گوشت قرمز ۲.۴ درصد، گوشت مرغ ۷.۲ درصد، قند و شكر ۰.۶ درصد و روغن نباتی ۰.۳ درصد نسبت به هفته پیش از آن افزایش و نرخ برنج ۰.۲ درصد كاهش پیدا كرد. قیمت حبوب و چای هم ثابت ماند. لبنیات و تخم مرغ در هفته مورد گزارش در گروه لبنیات بهای تمام اقلام بین ۰.۳ درصد تا ۱۳.۳ درصد افزایش داشت. بهای تخم مرغ معادل ۸ درصد افزایش یافت و شانه ای ۱۳۶ هزار تا ۲۱۰ هزار ریال فروش می رفت. برنج و حبوب در این هفته در گروه برنج، قیمت برنج وارداتی غیر تایلندی و برنج داخله درجه یك هر یك معادل ۰.۱ درصد و برنج داخله درجه دو ۰.۹ درصد كاهش داشت. در گروه حبوب بهای لپه نخود معادل ۰.۲ درصد، عدس ۰.۳ درصد و لوبیا قرمز ۰.۷ درصد افزایش ولی قیمت سایر اقلام بین ۰.۱ درصد تا ۰.۴ درصد كاهش پیدا كرد. میوه ها و سبزی های تازه در هفته مورد بررسی، در میادین زیر نظر شهرداری اقلام میوه و سبزی تازه كه تعدادی از آنها از نظر كیفی در مقایسه با سایر میوه فروشی ها متفاوت بودند، به نرخ مصوب سازمان میادین میوه و تره بار عرضه می شد. میوه فروشی های سطح شهر اقلام میوه و سبزی تازه را عرضه می كردند كه در گروه میوه های تازه بهای خربزه معادل ۵.۶ درصد، هندوانه ۳.۱ درصد و موز ۲ درصد كاهش ولی قیمت سایر اقلام این گروه بین ۰.۹ درصد تا ۸.۹ درصد افزایش داشت. در گروه سبزی های تازه بهای گوجه فرنگی معادل ۰.۹ درصد، كدو سبز۱۲.۷ درصد و سیب زمینی ۰.۶ درصد كاهش ولی قیمت سایر اقلام بین ۰.۷ درصد تا ۲.۴ درصد افزایش پیدا كرد. گوشت قرمز و گوشت مرغ در هفته مورد گزارش بهای گوشت گوسفند معادل ۲.۴ درصد، گوشت تازه گاو و گوساله ۲.۳ درصد و گوشت مرغ ۷.۲ درصد افزایش داشت. قند، شكر، چای و روغن نباتی در این هفته قیمت چای خارجی بدون تغییر بود. بهای قند و روغن نباتی جامد هر یك معادل ۰.۷ درصد، شكر ۰.۴ درصد و روغن نباتی مایع ۰.۲ درصد افزایش پیدا كرد. تغییرات یكساله طبق اعلام بانك مركزی، قیمت خُرده فروشی لبنیات در هفته منتهی به دوازدهم مردادماه نسبت به هفته مشابه سال قبل ۱۸.۳ درصد، تخم مرغ ۳۶.۶ درصد، برنج ۹.۹ درصد، حبوب ۱.۳ درصد، میوه های تازه ۶۴.۳ درصد، سبزی های تازه ۱۷.۷ درصد، گوشت قرمز ۲۹ درصد، گوشت مرغ ۱۴.۳ درصد، قند و شكر ۲.۷ درصد، چای ۱۹.۲ درصد و روغن نباتی ۱۰.۹ درصد رشد داشت.

مدل کودک

تولید, جامعه, خانواده, کودک, مد و فشن

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~