بانك مركزی اعلام كرد؛ یكساله تخم مرغ ۶۰ درصد و گوشت قرمز ۴۷ درصد گران گردید

بانك مركزی اعلام كرد؛ یكساله تخم مرغ ۶۰ درصد و گوشت قرمز ۴۷ درصد گران گردید

بانك مركزی اعلام كرد؛ یكساله تخم مرغ ۶۰ درصد و گوشت قرمز ۴۷ درصد گران گردید

مدل كودك: خلاصه نتایج گزارش متوسط قیمت خُرده فروشی برخی مواد خوراكی در هفته منتهی به بیست و سوم شهریور اعلام گردید كه نشان داده است قیمت ۶ گروه نسبت به هفته پیش از آن افزایش و چهار گروه كاهش یافته است.
به گزارش مدل كودك به نقل از بانك مركزی، خلاصه نتایج گزارش متوسط قیمت خُرده فروشی برخی مواد خوراكی در هفته منتهی به بیست و سوم شهریور كه توسط بانك مركزی انتشار یافته، نشان داده است قیمت ۶ گروه نسبت به هفته پیش از آن افزایش و چهار گروه كاهش یافته است. برپایه این گزارش، در هفته منتهی به بیست و سوم شهریور ماه نرخ لبنیات ۰.۱ درصد، برنج ۰.۲ درصد، حبوب ۰.۲ درصد، سبزی های تازه ۲ درصد، گوشت قرمز ۷.۷ درصد و روغن نباتی ۰.۴ درصد نسبت به هفته پیش از آن افزایش و نرخ تخم مرغ ۰.۸ درصد، میوه های تازه ۱.۷ درصد، گوشت مرغ ۷ درصد و چای ۰.۱ كاهش پیدا كرد. قیمت قند و شكر هم ثابت ماند. لبنیات و تخم مرغ در هفته مورد گزارش در گروه لبنیات قیمت ماست غیرپاستوریزه نسبت به هفته قبل معادل ۰.۳ درصد كاهش ولی بهای پنیر پاستوریزه ۰.۳ درصد افزایش پیدا كرد، قیمت سایر اقلام هم ثابت بود. بهای تخم مرغ معادل ۰.۸ درصد كاهش داشت و شانه ای ۱۳۸ هزار تا ۲۱۰ هزار ریال فروش می رفت. برنج و حبوب در این هفته در گروه برنج، قیمت برنج وارداتی غیرتایلندی معادل ۰.۲ درصد و برنج داخله درجه دو ۳.۴ درصد افزایش ولی بهای برنج داخله درجه یك ۰.۲ درصد كاهش پیدا كرد. در گروه حبوب قیمت عدس معادل ۰.۷ درصد كاهش ولی بهای سایر اقلام بین ۰.۳ درصد تا ۱.۲ درصد افزایش داشت. میوه ها و سبزی های تازه در هفته مورد بررسی، در میادین زیر نظر شهرداری پرتقال درجه یك، نارنگی و انار عرضه نمی شد و سیب زرد، طالبی و موز عرضه كمی داشت. سایر اقلام میوه و سبزی تازه كه تعدادی از آنها از نظر كیفی در مقایسه با سایر میوه فروشی ها متفاوت بودند، به نرخ مصوب سازمان میادین میوه و تره بار عرضه می شد. میوه فروشی های سطح شهر اقلام میوه و سبزی تازه را عرضه می كردند كه در گروه میوه های تازه قیمت گلابی معادل ۸.۴ درصد، انگور ۰.۸ درصد، طالبی ۴.۹ درصد و هندوانه ۱۱.۱ درصد افزایش ولی بهای سایر اقلام بین ۰.۵ درصد تا ۸.۵ درصد كاهش پیدا كرد. در گروه سبزی های تازه قیمت خیار بدون تغییر بود. بهای بادنجان معادل ۴ درصد، پیاز ۲.۵ درصد و سبزی های برگی ۱.۴ درصد كاهش ولی قیمت سایر اقلام بین ۲ درصد تا ۹.۶ درصد افزایش داشت. گوشت قرمز و گوشت مرغ در هفته مورد گزارش بهای گوشت گوسفند معادل ۶.۷ درصد و گوشت تازه گاو و گوساله ۱۱.۳ درصد افزایش ولی قیمت گوشت مرغ ۷ درصد كاهش پیدا كرد. قند، شكر، چای و روغن نباتی در این هفته بهای قند و شكر ثابت بود. قیمت چای خارجی معادل ۰.۱ درصد كاهش ولی بهای روغن نباتی جامد یك درصد و روغن نباتی مایع ۰.۲ درصد افزایش داشت. تغییرات یكساله طبق اعلام بانك مركزی، قیمت خُرده فروشی لبنیات در هفته منتهی به بیست و سوم شهریورماه نسبت به هفته مشابه سال قبل ۳۸.۴ درصد، تخم مرغ ۶۱.۲ درصد، برنج ۱۲.۶ درصد، حبوب ۴.۱ درصد، میوه های تازه ۸۶.۳ درصد، سبزی های تازه ۴۰.۱ درصد، گوشت قرمز ۴۶.۸ درصد، گوشت مرغ ۲۱ درصد، قند و شكر ۲۵.۶ درصد، چای ۲۲.۷ درصد و روغن نباتی ۱۱.۴ درصد رشد داشت.

مدل کودک

تولید, جامعه, خانواده, کودک, مد و فشن

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~