آمارهای رسمی نشان می دهد؛ كارنامه بانك مركزی در تامین ارز واردات

آمارهای رسمی نشان می دهد؛ كارنامه بانك مركزی در تامین ارز واردات

آمارهای رسمی نشان می دهد؛ كارنامه بانك مركزی در تامین ارز واردات

مدل كودك: بر مبنای آمارهای رسمی، از زمان صدور بسته سیاستی جدید ارزی خود در مردادماه تا هجدهم مهرماه، سه میلیارد و ۳۸۸ میلیون یورو ارز از صادركنندگان خریداری نموده است.
به گزارش مدل كودك به نقل از مهر، بانك مركزی میزان تامین ارز برای واردات و مجموع فروش ارز حاصل از صادرات را تا آخر معاملات روز چهارشنبه ۱۸ مهرماه اعلام نمود كه بر مبنای آن، مجموع معاملات فروش ارز حاصل از صادرات از تاریخ ۱۶ مردادماه تابحال در سامانه «نیما» به سه میلیارد و ۳۸۸ میلیون یورو رسیده است.
تنها در روز ۱۸ مهرماه مجموع فروش ارز حاصل از صادرات به حدود ۱۰۰ میلیون یورو رسیده است؛ همینطور مجموع تامین ارز برای واردات از تاریخ ۱۶ مرداد ماه تا آخر معاملات روز ۱۸ مهر ماه به دو میلیارد و ۸۹۶ میلیون یورو رسید.­
بر اساس این گزارش مجموع تامین ارز برای واردات در روز ۱۸ مهر ماه به حدود ۷۹ میلیون یورو رسید.­
در همین حال نرخ فروش یورو در سامانه نیما روز چهارشنبه ۱۸ مهرماه به میزان ۹هزار و ۴۸۴تومان رسیده است.

مدل کودک

تولید, جامعه, خانواده, کودک, مد و فشن

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~