وزیر فرهنگ مطرح كرد معلمان هنر با آموزش های لازم فاصله دارند

وزیر فرهنگ مطرح كرد معلمان هنر با آموزش های لازم فاصله دارند

وزیر فرهنگ مطرح كرد معلمان هنر با آموزش های لازم فاصله دارند

مدل كودك: وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به اینكه در تهران معلمان هنر با آموزش های لازم این حوزه فاصله هایی دارند و بخشی از آنها آموزش تخصصی هنر را نگذرانده اند، اظهار داشت: از جانب دیگر اولیا توجه كمتری به آموزش هنر دارند و باعث می گردد نواقصی در تربیت هنری داشته باشیم.
به گزارش مدل كودك به نقل از ایسنا، سید عباس صالحی در افتتاحیه نهمین دوره مجلس دانش آموزی با اشاره به اینكه شما دانش آموزان می توانید در دهه پنجم انقلاب اسلامی نقش اثرگذاری داشته باشید، اعلام نمود: كمتر قشری چون دانش آموزان را می شناسیم كه در تكامل انقلاب اسلامی تا این حد نقش داشته اند. با آنها انقلاب اسلامی اوج گرفت و حماسه ها در دوران دفاع مقدس آفریده و ۳۶ هزار دانش آموز تقدیم انقلاب شد.
وی ادامه داد: مجلس دانش آموزی نهادی فراجنسیتی، فراقومیتی، فرامنطقه ای، فرادینی و فرامذهبی است، نهادی كه در یك ساختار مدنی از پایین به بالا شكل می گیرد. نهادی با انرژی متراكم جوانی كه رهبری بر اثربخشی آن همواره تاكید داشته اند.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به اینكه یك نگرش این است كه مجلس دانش آموزی را یك نهاد مدنی نمادین بدانیم، افزود: نمادها خوب هستند و تاثیر خویش را دارند و می توانند نمایه هایی برای حركت رو به جلو باشند. نگاه دوم این است كه این نهاد را نهاد تمرین ورز بدانیم كه مشاركت و مردم سالاری را تمرین می كند.
صالحی افزود: اما نگاه رو به جلوتر این است كه چنین مجموعه هایی را بعنوان نهادهای مشاور تصمیم سازی جدی تر بگیریم. قبلا گام های خوبی برداشته شده اما نگاه و رویكرد دولت تدبیر ایجاب می كند كه به این نگاه سوم نزدیكتر باشیم.
وی با اشاره به اینكه به نظر می رسد امروز جامعه ایرانی مدنی تر شده است اظهار داشت: جامعه ما مشاركت گرایانه تر شده و خانواده ها هم همین طور. آمار سال ۵۳ نشان می داد ۷۲ درصد تصمیمات در خانواده توسط پدر، ۱۱ درصد توسط مادر و مابقی حاصل مشاركت جمعی بود. اما آمار سال ۹۴ نشان داده است ۳۲ درصد پدر تصمیم می گیرد و بخش قابل توجهی از تصمیمات جمعی و مشاركتی است. مسیر نظام آموزشی و مدارس ما هم همسو با این حركت شده اند.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: مجلس نهادی است كه می تواند واسطه چنین مشاركت هایی در سطوح آموزشی بشود. این خط های ارتباطی می تواند به سمت شكل گیری یك مدرسه مشاركت گرا حركت نماید كه به نفع نظام آموزشی كشور خواهد بود.
صالحی با اشاره به سند تحول بنیادین آموزش و پرورش اضافه كرد: این سند به یك آموزش تربیت محور متكی است و اینكه پرورش را كانون آموزش قرار دهیم. شش ساحت و عرصه تربیتی در این سند آمده كه یكی از آنها تربیت هنری است و فرصت های مختلفی را برای دانش آموز فراهم می آورد كه به تقویت خلاقیت، لطافت روح و… می انجامد. تربیت هنری یكی از ابعاد ششگانه تربیت وجودی است و باید آنرا جدی تر گرفت.
او افزود: اینكه چگونه تربیت هنری را در فضاهای آموزشی جدی تر بگیریم، باید مورد توجه قرار داد. در ارتقای هر سه بُعد آموزش های عمومی هنر و یادگیری با استفاده از هنر و شكوفایی خلاقیت های هنری به همراهی منتخبان دانش آموزی نیازمندیم.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به اینكه آموزش های هنری در نوع نگاه نظام خانواده به هنر و جایگاه آن نیازمند توجه تكمیلی هستند، اظهار داشت: سهم آموزش های هنری در كشورهای پیشرفته با ایران بسیار متفاوت می باشد. در تهران معلمان هنر با آموزش های لازم این حوزه فاصله هایی دارند. بخشی از معلمان هنر آموزش تخصصی هنر را نگذرانده اند. از جانب دیگر اولیا توجه كمتری به آموزش هنر دارند و باعث می گردد نواقصی در تربیت هنری داشته باشیم.
وی با تاكید بر اینكه اگر آموزش هنری جدی نگرفته نشود در آینده نمی توانیم همانند گذشته پرافتخار باشیم اظهار داشت: هنر به ایجاد فضای عاطفی تر و منعطف تر در راه یادگیری كمك می نماید. طبعا یادگیری با استفاده از هنر به شكوفایی یادگیری های خلاقانه كمك می نماید. ما از همه ظرفیت های هنر استفاده نكرده ایم.
صالحی با اشاره به اینكه بیشتر از ۱۳ میلیون دانش آموز در كشور داریم و آفرینش های هنری در ابعاد مختلفی در این جمعیت حائز اهمیت می باشد اظهار داشت: یكی از حركت های خوب در آموزش و پرورش برپایی مسابقات فرهنگی و هنری است. اما صدای جوانان، نوجوانان و كودكان را در جامعه كمتر می شنویم و صداهایی كه شنیده می گردد بیشتر بزرگسالانه است. نیاز داریم صدای این گروه را بیشتر در جامعه بشنویم.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اضافه كرد: یك جامعه پویا جامعه ای است كه صدای نسل آینده خویش را بشوند تا گرفتار یك انقطاع نسلی نشود. یك كاركرد مهم آموزش و پرورش میدان دادن به خلاقیت های ادبی، هنری نسل دانش آموز است و اینكه فرصت شنیدن این صدا ها را در جامعه فراهم می آورد و علاوه بر همه این ها در تولید اشتغال و توسعه مهارت ها نقش دارد.
به قول صالحی سالانه ۱۴ هزار كتاب ادبی و ۱۵هزار كتاب كودكان چاپ می گردد و تئاترهای مختلفی برگزار می گردد و اتصال دو وزارت خانه با ظرفیت های قابل توجه می تواند كمك نماید تربیت هنری را جدی تر دنبال نماییم.

مدل کودک

تولید, جامعه, خانواده, کودک, مد و فشن

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~