زار جنوبی ها و شاباش لوطی ها در نغمه های اقوام ایران زمین

زار جنوبی ها و شاباش لوطی ها در نغمه های اقوام ایران زمین

زار جنوبی ها و شاباش لوطی ها در نغمه های اقوام ایران زمین

مدل كودك: كرنی های لشتِ نشاء و آستانه به صدا درآمدند، دمام جنوب كوبیده شد، دراویش چشتی ذكر عرفان به زبان آوردند، شادیانه های قشقایی پیچید، قوپوز آذربایجان و دوتار تربت جام نواخته شد و سرچنگی لوطی های میناب چرخید تا چراغ اولین شب پنجمین فستیوال آینه دار با پرسه در نغمه های اقوام ایران زمین روشن شود.
به گزارش مدل كودك به نقل از ایسنا، اكبر و ابراهیم سهرابی پور، محمد عبداللهی، حسین ثابتی و حسن مهدی دخت با كرناهای بلند خود نواختند و سیدمحمد میرغفاری نوای چاوشی سر داد تا بخشی از موسیقی خطه گیلان را نمایش دهند و آغازگر پنجمین فستیوال آینه دار باشند.
ماما كاظمیه و گروه زار با دیگر از آبادان به تهران آمدند. عود و اسپند دود كردند، گلاب پاشیدند، قهوه منطقه جنوب را سركشیدند تا چهار نوع زار «سیدی»، «بحری»، «مسقطی» و «نوبان» را اجراء كنند.
مراسم زار با صلوات های مامازار آغاز شد و با كوبیدن به سازهای «دمام» یا «ابوسعین» (به مدلول دوطرفه) كه گاه به آن طبل می گویند و دایره به اوج خودش رسید.
اجرای موسیقی زار

مدل کودک

تولید, جامعه, خانواده, کودک, مد و فشن

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~