گزارش میدانی مهر؛ مصوبه سازمان حمایت اجرا نشد، قیمت لبنیات كاهش نیافت

گزارش میدانی مهر؛ مصوبه سازمان حمایت اجرا نشد، قیمت لبنیات كاهش نیافت

گزارش میدانی مهر؛ مصوبه سازمان حمایت اجرا نشد، قیمت لبنیات كاهش نیافت

مدل كودك: درحالی كه قرار بود قیمت فرآورده های لبنی در بازار كم شود و نرخ های مصوب جایگزین نرخ های قبلی شود، پس از حدود دو هفته، نرخ فروش محصولات لبنی هنوز كاهش نیافته است.

به گزارش مدل كودك به نقل از مهر، درحالی كه قرار بود قیمت فرآورده های لبنی در بازار كم شود و نرخ های مصوب جایگزین شود، پس از حدود دو هفته نرخ فروش محصولات لبنی هنوز كاهش نیافته است. سپس مصوبه سازمان حمایت بود كه رضا باكری، دبیرانجمن لبنی كشور بیستم آذرماه، درباره تغییر نرخ لبنیات و عدم اعمال نرخ های جدید تا آن زمان، اظهار داشته بود: همه كارخانجات مصوبه جدید سازمان حمایت را اجرا می كنند و طی حدود یك هفته آینده قیمت گذاری های جدید روی محصولات جدیدی كه وارد بازار می شود، اعمال و درج خواهد شد.
وی افزوده بود: بعنوان مثال محصولاتی كه در كارخانجات تاریخ تولید ۹۷.۰۹.۲۰ می خورند، با قیمت گذاری های جدید وارد بازار می شوند.
با گذشت حدود ۱۵ روز از آن زمان، این وعده كاملا محقق نشده و تنها برخی برندهای لبنی قیمت بعضی از محصولات خودرا كاهش داده اند. بررسی های میدانی خبرنگار مهر نشان می دهد: برندهای دولتی كاهش قیمت نداشته اند و معدود كاهش قیمت ها، مربوط به برندهای خصوصی بوده است. همین طور فراورده هایی مانند پنیر پاكتی و شیر كاهش قیمت داشته اند اما ماست بدون تغییر بوده است. براین اساس قیمت شیر حدود ۳۰۰تومان، پنیرهای پاكتی بزرگ حدود دو هزار تومان و پنیرهای پاكتی كوچك ۱۵۰۰ كاهش داشته اند.

مدل کودک

تولید, جامعه, خانواده, کودک, مد و فشن

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~