معاون وزیر كار به مهر خبر داد افزایش حق مسكن كارگران دستورجلسه نشست هفته آینده شورای عالی كار

معاون وزیر كار به مهر خبر داد افزایش حق مسكن كارگران دستورجلسه نشست هفته آینده شورای عالی كار

معاون وزیر كار به مهر خبر داد افزایش حق مسكن كارگران دستورجلسه نشست هفته آینده شورای عالی كار

مدل كودك: معاون وزیر كار در امور روابط كار از بررسی افزایش حق مسكن كاركنان مشمول قانون كار در نشست هفته آینده شورای عالی كار آگاهی داد.

حاتم شاكرمی در گفت وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برگزاری نشست شورای عالی كار طی هفته آینده گفت: در جلسه هفته آینده سوژه بررسی افزایش حق مسكن كارگران و همین طور اصلاح آیین دادرسی در دستور كار قرار دارد.
وی با اشاره به اینكه میزان افزایش حق مسكن كارگران باید با حضور شركای اجتماعی مورد بحث و بررسی قرار گیرد، اضافه كرد: حق مسكن طی حدود دو پارسال ۴۰ هزار تومان بوده و افزایش آن در دستور كار قرار گرفته و باید با تصویب شورای عالی كار نهایی و با تصویب هیأت وزیران اجرایی شود.
معاون وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی، همین طور درباره راهبرد و برنامه های این وزارتخانه در افزایش سطح معیشت كارگران اظهار داشت: برای افزایش دستمزد سالانه در شورای عالی كار دو پارامتر ماده ۴۱ قانون كار یعنی «میزان افزایش تورم» و «معیشت» مدنظر قرار دارد كه یكی از پارامترهای موثر در افزایش تورم باز مسكن می باشد و باید مورد توجه باشد.
شاكرمی اظهار داشت: افزایش حق مسكن بعنوان یكی از پارامترهای فیش حقوقی هر چند ناچیز است، اما در افزایش مزد می تواند موثر باشد.
به گزارش مدل كودك به نقل از مهر، افزایش حق مسكن كارگران از ۲۰ هزار تومان به ۴۰ هزار تومان در اسفندماه سال ۱۳۹۳ در شورای عالی كار به تصویب رسید اما با عنایت به اینكه اجرای این مصوبه نیازمند تایید و تصویب هیأت وزیران است، در نهایت با تاخیر حدود دو ساله، از اواخر سال ۹۵ اعمال شد.

مدل کودک

تولید, جامعه, خانواده, کودک, مد و فشن

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~