یك مقام مسئول اعلام كرد: سایت ثبت سفارش برای ترخیص خودروهای در گمرك مانده باز شد

یك مقام مسئول اعلام كرد: سایت ثبت سفارش برای ترخیص خودروهای در گمرك مانده باز شد

یك مقام مسئول اعلام كرد: سایت ثبت سفارش برای ترخیص خودروهای در گمرك مانده باز شد

به گزارش مدل كودك مدیركل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت، از باز شدن سایت ثبت سفارش واردات خودرو، برای ترخیص خودروهای در گمرك مانده اطلاع داد.
به گزارش مدل كودك به نقل از گمرك ایران، سید مهدی نیازی تصریح كرد: سایت ثبت سفارش واردات خودرو، بر مبنای مصوبه هیات وزیران برای ترخیص خودروهای در گمرك مانده، باز شده است. مدیركل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت اضافه كرد: سایت ثبت سفارش برای واردات خودروهای جدید، كماكان بسته است.

مدل کودک

تولید, جامعه, خانواده, کودک, مد و فشن

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~