با تولید میانگین ۲۰۶۲ دستگاه خودرو در روز ؛ تولید سایپا نسبت به هفته گذشته ۴۵ درصد رشد كرد

با تولید میانگین ۲۰۶۲ دستگاه خودرو در روز ؛ تولید سایپا نسبت به هفته گذشته ۴۵ درصد رشد كرد

با تولید میانگین ۲۰۶۲ دستگاه خودرو در روز ؛ تولید سایپا نسبت به هفته گذشته ۴۵ درصد رشد كرد

مدل كودك: گروه خودروسازی سایپا در امتداد روند رو به رشد تولید، در هفته گذشته به صورت میانگین روزانه ۲۰۶۲ دستگاه خودرو تولید و به بازار عرضه نموده است.
به گزارش مدل كودك به نقل از مهر به نقل از سایپا، گروه خودروسازی سایپا در هفته منتهی به ۲۶ بهمن ماه ۹۷ به صورت میانگین ۲۰۶۲ دستگاه خودرو تولید كرد كه این تعداد نسبت به هفته ما قبل ۴۵ درصد رشد نشان داده است و نسبت به هفته اول بهمن ماه باز ۹۰ درصد رشد داشته است. لازم به ذكر است با حضور مدیرعامل جدید گروه خودروسازی سایپا و سیاستگذاری جدید وی در امتداد بهبود شرایط تحویل و رضایت مشتریان كه با حمایت وزارت صنعت، معدن و تجارت و همراهی شركت های داخلی قطعه سازی صورت گرفته است، افزایش تولید و عرضه خودرو به بازار سایپا و شركت های تابعه در دستور كار قرار گرفته و در هفته گذشته تیراژ تولید گروه سایپا كه بسیار كاهش یافته بود به بیشتر از ۲ هزار دستگاه رسید كه ركوردی در تولید ۶ ماهه سایپا شمرده می شود. گفتنی است این افزایش تولید با حمایت وزارت صنعت، معدن و تجارت و همكاری شركت های قطعه سازی صورت گرفته و تداوم این حمایت ها سبب ادامه روند افزایشی تولید خواهد شد و در نهایت بخش زیادی از خودروهای ثبت نامی تحویل خریداران شده كه مطمئنا موجب ایجاد تعادل قیمت در بازار می شود.

مدل کودک

تولید, جامعه, خانواده, کودک, مد و فشن

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~