نگارگری مینیاتور ثبت شد فرشچیان و كامكار در لیست گنجینه های زنده بشری

نگارگری مینیاتور ثبت شد فرشچیان و كامكار در لیست گنجینه های زنده بشری

نگارگری مینیاتور ثبت شد فرشچیان و كامكار در لیست گنجینه های زنده بشری

مدل كودك: همزمان با ثبت ملی «هنر نگارگری مینیاتور» در لیست میراث ناملموس، «بیژن كامكار» – نوازنده ساز رباب -، و «محمود فرشچیان» – استاد هنرنگارگری – بعنوان حاملان میراث فرهنگی در لیست گنجینه های زنده بشری قرار گرفتند.
به گزارش مدل كودك به نقل از ایسنا، در جلسه «كمیته ثبت ملی میراث فرهنگی ناملموس و حاملان آن» كه چهارشنبه یكم اسفند در معاونت میراث فرهنگی با حضور محمدحسن طالبیان معاون میراث فرهنگی كشور و كارشناسان و مدیران ارشد حوزه میراث ناملموس در سازمان میراث فرهنگی برگزار شد، ۴۰ پرونده از استان های خراسان رضوی، آذربایجان شرقی و كهگلیویه وبویراحمد نمایش شد كه از این تعداد ۲۰ پرونده میراث ناملموس و چهار نفر بعنوان حاملان زنده بشری برای ثبت در لیست میراث ملی ناملموس انتخاب شدند.
محمدحسن طالبیان – معاون میراث فرهنگی كشور – به ۱۰ پرونده میراث ناملموس خراسان رضوی اشاره نمود و اضافه كرد: پژوهشگران خراسان رضوی با نمایش ۱۰ پرونده ثمین از آداب و رسوم كردهای خراسان بخش مهمی از میراث ناملموس این منطقه را به ثبت رساندند.
وی با بیان این كه علاوه بر بیژن كامكار و محمود فرشچیان، «علی محمد اعتباری رودی» -آخرین بازمانده دانش سنتی ساخت آسباد – و «علی اكبر بهاری» – استاد سرنانوازی كردی خراسان – باز بعنوان حاملان میراث فرهنگی در لیست گنیجنه های زنده بشری قرار گرفتند، توضیح داد: «چاروك های كردی خراسان»، «دانش و مهارت ساخت زیورهای مرجانی»، «مراسم آخر چهارشنبه كردهای خراسان»، «یانگی های كردی خراسان»، «مقام لو»، «مقام موسیقی اللامزار» و «مقام موسیقی تورغه» در لیست میراث ناملموس كشور واجد ارزش ثبت شناخته شدند.
او همین طور درباره پرونده های نمایش شده از استان آذربایجان شرقی بیان كرد: «مهارت سنتی كوفته تبریزی»، «داستان عاشیقی “عاشیق عباس توفارقانلی و گولگز”»، «مراسم آغاز برداشت محصول در اویوخلوی میانه»، «كوچ سنتی عاشیر ایل قره داغ»، «فنون سنتی پخت نان محلی یوخا»، «داستان عاشیقی “عاشیق قوربانی”»، «داستان عامیانه “عاشیق خسته قاسیم”»، «مهارت گره چینی و شیشه» و «رسم تهیه آب چهل یاسین در مراسم نوروز» در روستای میاب با تایید كارشناسان ارشد میراث ناملموس به ثبت رسیدند.
طالبیان همین طور از ثبت ملی «فنون ساختِ تخته (تخت)» در استان كهگیلیویه و بویراحمد در لیست میراث ناملموس آگاهی داد.

مدل کودک

تولید, جامعه, خانواده, کودک, مد و فشن

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~