یك مقام مسئول خبر داد توزیع گوشت تنظیم بازاری با كد ملی سرپرست خانوار

یك مقام مسئول خبر داد توزیع گوشت تنظیم بازاری با كد ملی سرپرست خانوار

یك مقام مسئول خبر داد توزیع گوشت تنظیم بازاری با كد ملی سرپرست خانوار

مدل كودك: یك مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: از این پس به ازای هر كد ملی سرپرست خانوار چهار كیلوگرم گوشت یا نیم شقه تخصیص می یابد و نیازی به حضور افراد خانوار وجود ندارد.
به گزارش مدل كودك به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ محمد قبله اظهار داشت: شیوه توزیع گوشت تنظیم بازاری از شروع اسفندماه سال قبل تغییر كرده و گوشت تنظیم بازاری در فروشگاه های زنجیره ای، میادین میوه و تره بار و اصناف توزیع نمی گردد، در نتیجه اخباری كه درباب شیوه توزیع گوشت با كارت ملی در این مراكز مطرح می شود، هیچ مبنایی ندارد.وی افزود: گوشت با دریافت كارت ملی یا كد ملی افراد توزیع نمی گردد، بلكه توزیع برمبنای كد ملی سرپرست خانوار انجام می شود.قبله اظهار داشت: طبق برنامه ریزی های صورت گرفته، با هدف دسترسی خانوار به گوشت با قیمت تنظیم بازار، مقرر شده است به ازای هر كد ملی سرپرست خانوار، چهار كیلوگرم گوشت یا نیم شقه تخصیص یابد، در نتیجه در پروسه تخصیص نیازی به حضور افراد خانوار وجود ندارد.وی گفت: از طرف دیگر، گوشت بین جامعه هدف یعنی جامعه كارگری، كارمندی لشكری و كشوری توزیع می شود و خبر لزوم حضور فرزندان برای دریافت گوشت در فروشگاه ها حقیقت ندارد.این توضیحات مدیر كل دفتر خدمات بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت پاسخ به اظهاراتی است كه گفته می شود هم اكنون سرپرست خانوار نمی تواند با كارت ملی فرزندان خود، سهمیه گوشت دولتی آنان را دریافت كند؛ چونكه مسئولان توزیع ادعا می كنند، تحویل سهمیه ماهیانه گوشت دولتی تنها با حضور شخص امكان دارد و برای همین منظور، فرزند شاغل یا دانش آموز یك خانوار باید برای دریافت دو كیلوگرم گوشت به قیمت دولتی مرخصی بگیرد.

منبع:

مدل کودک

تولید, جامعه, خانواده, کودک, مد و فشن

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~