هزاران میلیارد ریال سرمایه گذاری سالانه برای تولید محتوای غنی در شركت های خدمات ارزش افزوده خدمات ارزش افزوده بازوی قدرتمند تولید محتوای غنی

هزاران میلیارد ریال سرمایه گذاری سالانه برای تولید محتوای غنی در شركت های خدمات ارزش افزوده خدمات ارزش افزوده بازوی قدرتمند تولید محتوای غنی

هزاران میلیارد ریال سرمایه گذاری سالانه برای تولید محتوای غنی در شركت های خدمات ارزش افزوده خدمات ارزش افزوده بازوی قدرتمند تولید محتوای غنی

به گزارش مدل كودك مدل تجاری فروش محتوا و خدمات مبتنی برعضویت كه موتور محرك صنعت محتوا در جهان است، در ایران باتوجه به نبود كارت اعتباری عملاً بدون خدمات دیجیتال مبتنی برپرداخت اپراتوری امكان پذیر نبوده و نیست.

به گزارش مدل كودك به نقل از مهر، به قول مدیر كل اداره خدمات ارزش افزوده همراه اول، هزینه كنونی تولید هر ساعت محتوای ویدئویی معمولی در كشور بین یك و نیم تا ۲ میلیون تومان است و در فیلم و سریال و محتواهای اختصاصی این رقم چند ده برابر می شود.
ابوذر مهرمنش همینطور در مقاله ای، از حضور ۴۰۰ شركت و ده ها هزار نیروی انسانی فعال در خدمات ارزش افزوده اطلاع داده بود كه اغلب این شركت ها در زمینه تولید محتوای دیجیتال فعالیت دارند. پتانسیل بالایی كه به لحاظ حجم سرمایه گذاری و تعداد نیروی انسانی در این زمینه وجود دارد، نویددهنده یك بازوی قوی برای سیاست گذاری های كلان محتوایی در سطح كشور است.
دنیای امروز دنیای محتواست؛ همه از تأثیرات عمیق محتوا در جهت گیری های كلان فرهنگی جامعه، شكل دهی سبك درست زندگی و حفظ ارزش ها آگاهی كامل دارند. این در حالیست كه خیلی از كانال های رسانه ای فعلی همچون روزنامه های كاغذی دیگر مورد استقبال جامعه نیست و یا بسیاری دیگر از این كانال ها مانند شبكه های مجازی فعلی، اساساً قابل سامان دهی در جهت سیاست گذاری های كلان فرهنگی نیستند.

در این بین، شركت های خدمات ارزش افزوده توانمندی عرضه محتوای غنی تحت نظارت دقیق اپراتورها، سازمان تنظیم مقررات و شورایعالی فضای مجازی را دارند و می توانند بعنوان به بازوی رسانه ای قوی در جهت سیاست گذاری های كلان فرهنگی برای نظام عمل كند.
مهرمنش اعتقاد دارد كاربری كه احتیاج به محتواهای متنوعی دارد به جای آنكه هزینه هر محتوا را جداگانه پرداخت كند، به اپراتور این اختیار را می دهد كه به صورت روزانه مبلغ اندكی از اعتبار تلفن همراه او كسر كند و نهایتاً كاربر در صورتحساب آخر ماه آنرا پرداخت كند.
ضمن اینكه كاربر بعد از تجربه این پرداخت ساده، هر زمان كه بخواهد می تواند عضویت خویش را ظرف چند ثانیه لغو كند. بدین ترتیب هم كاربر به راحتی از محتوای دلخواه خود برخوردار شده و هم حق تولیدكننده محتوا و هزینه زحمات او پرداخت می شود و این چرخه اقتصادی به پویایی هرچه بیشتر تولید محتوا در كشور كمك خواهد نمود.
برآورد می شود كه شركت های تولید كننده محتوا در ایران، برای تولید محتوای غنی مورد تأیید نهادهای نظارتی، یك تا ۵ هزار میلیارد ریال هزینه كرد داشته اند. بدیهی است كه اگر ابزارهای ترویج این بسترهای محتوایی در جامعه محدود نشود، به این مورد می توان بعنوان یك بازوی كمكی قوی فرهنگی برای نهادهای حاكمیتی نگاه كرد؛ ضمن اینكه این مورد به صورت غیر مستقیم برای خیلی از تولیدكنندگان محتوای بومی، كه اساساً ارتباطی با خدمات ارزش افزوده ندارند هم ایجاد اشتغال و درآمد كرده است.

مدل کودک

تولید, جامعه, خانواده, کودک, مد و فشن

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~