معاون وزیر جهاد كشاورزی خبر داد؛ خرید ۲ و دو دهم میلیون تن گندم از كشاورزان

معاون وزیر جهاد كشاورزی خبر داد؛ خرید ۲ و دو دهم میلیون تن گندم از كشاورزان

معاون وزیر جهاد كشاورزی خبر داد؛ خرید ۲ و دو دهم میلیون تن گندم از كشاورزان

به گزارش مدل كودك معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد كشاورزی اظهار داشت: تابحال ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تن گندم از كشاورزان خریداری شده و ۳٫۲ هزار میلیارد تومان پول آن پرداخت شده است.
به گزارش مدل كودك به نقل از وزارت جهاد كشاورزی، عبدالمهدی بخشنده اظهار داشت: از آخرین روزهای فروردین ماه در استان های گرمسیر و نیمه گرمسیر، خرید تضمینی گندم را از كشاورزان شروع كردیم كه سیلوهای كشور، این گندم ها را دریافت می كنند و ۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان از ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان با همكاری سازمان برنامه و بودجه و بانك كشاورزی تا شب گذشته، پرداخت و به حساب كشاورزان واریز شده است. وی اظهار داشت: با این خرید تضمینی امسال نیز همانند چهار سال متوالی، در تولید گندم خودكفا می شویم و كل گندم مصرفی از تولید داخل است. خرید ۲۰۴ هزار تن كلزا و پرداخت ۷۰۰ میلیارد تومان معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد كشاورزی اظهار داشت: در بحث تولید كلزا نیز، ۲۰۴ هزار تن از كشاورزان مناطق گرمسیر و نیمه گرمسیر خریداری شده كه تا شب گذشته، ۷۰۰ میلیارد تومان به كشاورزان پرداخت شده و ۱۰۰ درصد تعهدات را در این زمینه به كشاورزان پرداخت كرده ایم كه امیدواریم در ادامه نیز، خرید خوبی از سایر استان ها داشته باشیم. بخشنده در ادامه به بحث برداشت چغندر از استان های گرمسیر و نیمه گرمسیر اشاره نمود و اظهار داشت: صد هزار تن چغندر از این استان ها برداشت و به كارخانه ها و مراكز تولیدی منتقل شده است كه شكر حاصل از این برداشت نیز، بزودی وارد بازار می شود. وی اظهار داشت: در مجموع تا این لحظه، اهدافی كه در خرید گندم، چغندر و كلزا داشتیم هم در بحث تولید و هم در بحث منابع مالی تأمین شده و وجه آن، به حساب كشاورزان واریز شده است.

مدل کودک

تولید, جامعه, خانواده, کودک, مد و فشن

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~