برگزاری ژوژمان لباس در مركز آموزش جهاد دانشگاهی هنر

برگزاری ژوژمان لباس در مركز آموزش جهاد دانشگاهی هنر

برگزاری ژوژمان لباس در مركز آموزش جهاد دانشگاهی هنر

به گزارش مدل كودك مركز آموزش های تخصصی كاربردی جهاد دانشگاهی هنر در انتها دوره آموزشی اخیر لباس، مبادرت به برگزاری ژوژمانی از آثار نهایی هنرجویان خود خواهد نمود.
به گزارش مدل كودك به نقل از روابط عمومی جهاد دانشگاهی هنر، دوره آموزشی طراحی و دوخت لباس شب و عروس به مدت ۵ ماه در مركز آموزش های تخصصی كاربردی جهاد دانشگاهی برگزار گردید و بعد از آخر این دوره این مركز آموزشی درصدد است تا ژوژمانی از آثار نهایی و تكمیل شده هنرجویان خویش را برپا كند.
محدثه خلیلی – مدیر مركز آموزش های تخصصی كاربردی جهاد دانشگاهی هنر – در اینباره اظهار داشت: حدود ۱۵ هنرجو در این دوره حضور داشتند و به مدت ۵ ماه، هفته ای یك جلسه آموزش های تخصصی لازم در زمینه طراحی و دوخت لباس شب و عروس را زیرنظر كارشناس و مدرس مربوطه فراگرفتند و در شرایط كنونی ما می خواهیم محصول نهایی و كامل شده هر یك از هنرجویان را در فضای نمایشگاهی این مركز در معرض دید عموم قرار دهیم.
وی افزود: این ژوژمان ۳۰ خرداد ساعت ۱۰ تا ۱۲ در مركز آموزش های تخصصی كاربردی جهاد دانشگاهی هنر واقع در خیابان خاقانی برپا می شود و در معرض دید عموم علاقه مندان قرار خواهد گرفت و به هر یك از هنرجویان این دوره كه با نظر مدرس خود توانسته اند دوره آموزشی را با موفقیت و با امتیاز لازم و مورد نظر كارگاهی و علمی پشت سر بگذارند، گواهینامه معتبر قابل ترجمه عرضه خواهد شد.

مدل کودک

تولید, جامعه, خانواده, کودک, مد و فشن

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~