یك مقام مسئول اعلام كرد: رفع تعهدات ارزی در انتظار ترخیص كالاهای اساسی

یك مقام مسئول اعلام كرد: رفع تعهدات ارزی در انتظار ترخیص كالاهای اساسی

یك مقام مسئول اعلام كرد: رفع تعهدات ارزی در انتظار ترخیص كالاهای اساسی

مدل كودك: مدیرعامل شركت پشتیبانی امور دام كشور اظهار داشت: با همه ارزی كه از بانك مركزی دریافت شده بود، كالا خریداری و وارد گمرك شده و این كالاها منتظر ترخیص است.
به گزارش مدل كودك به نقل از وزارت جهاد كشاورزی، حمید ورناصری درباب ادعای مطرح شده در زمینه ارز اختصاص یافته به واردات كالاهای اساسی، اضافه كرد: در این زمینه بحث رفع تعهدات ارزی مطرح است و با این مساله كه كالایی وارد نشده باشد، بسیار متفاوت می باشد. وی ادامه داد: رفع تعهدات ارزی در ارتباط با شركت های دولتی به این معنا است كه كالا وارد بندر شده و تخیله بار صورت گرفته، اما بنابر دلایلی مانند نقص در اسناد یا به دلیلهای گمركی این كالا ترخیص نشده است. مدیرعامل شركت پشتیبانی امور دام كشور اشاره كرد: از آنجایی كه این كالاها هنوز ترخیص نشده برگ سبز گمركی را بانك به آن كالا اختصاص نمی دهد، بدین سبب با همه ارزی كه از بانك مركزی دریافت شده كالا خریداری و به كشور وارد شده است و این كالاها منتظر تخلیه است؛ حتی مازاد بر ارز اختصاص یافته كالا وارد شده است. وی اشاره كرد: پس تخلفی انجام نشده و تنها یك فرآیند اداری است كه باید طی شود و تا این فرآیند طی نشده، كالا ترخیص نمی گردد.گوشت دپو شده در بنادر صحت نداردورناصری در ارتباط با ادعای مطرح شده در زمینه دپوی گوشت قرمز در بنادر و عدم اجازه ترخیص آن نیز اظهار داشت: هیچ گوشتی در بنادر دپو نشده و گوشت موجود منتظر جواز ترخیص و طی مراحل اداری برای ارسال به استان های مختلف است كه این كار در حال انجام می باشد و مراحل آن بزودی نهایی خواهد شد. وی تاكید كرد: گوشت قرمز از كالاهایی است كه قبل از این ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می كرد، اما در سال جدید باید واردكنندگان ما به التفاوت آن با ارز نیمایی را پرداخت كنند تا اجازه ترخیص داده شود. مدیرعامل شركت پشتیبانی امور دام كشور اظهار داشت: البته گوشتی كه با ارز ۴۲۰۰ تومانی توسط واردكنندگان سفارش داده شده باید ما به التفاوت آن با ارز نیمایی پرداخت گردد تا بتوانند از گمرك ترخیص كنند و به بازار برسانند

منبع:

مدل کودک

تولید, جامعه, خانواده, کودک, مد و فشن

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~