در گزارش مدل كودك اعلام شد: انباشت ۳۶۰ هزار راس دام در كشور، دولت واردات را متوقف نماید

در گزارش مدل كودك اعلام شد: انباشت ۳۶۰ هزار راس دام در كشور، دولت واردات را متوقف نماید

در گزارش مدل كودك اعلام شد: انباشت ۳۶۰ هزار راس دام در كشور، دولت واردات را متوقف نماید

مدل كودك: رئیس هیات مدیره انجمن صنفی گاوداران، با اشاره به اینكه ۳۶۰ هزار راس دام سبك و سنگین در كشور انباشت شده است، اظهار داشت: دولت یا باید واردات را متوقف نماید، یا اجازه صادرات بدهد.
سیداحمد مقدسی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینكه ۳۶۰ هزار راس دام در كشور انباشت شده است، اظهار داشت: حدود ۶۰ هزار راس دام سنگین و ۳۰۰ هزار راس دام سبك در كشور وجود دارد كه آماده عرضه به بازار هستند؛ اما مشتری ندارند. وی با اشاره به اینكه تولیدكنندگان در حال زیان هستند، از واردات بی رویه گوشت و دام زنده توسط دولت انتقاد نمود و اضافه كرد: دولت نه واردات را متوقف می كند؛ نه اجازه می دهد ما محصول خودرا صادر نماییم. این فعال بخش خصوصی افزود: زمانی كه وضعیت تولید داخل مناسب است؛ چرا باید دولت این همه مبادرت به واردات كند؟ اگر هم می خواهند نیاز كشور را از این طریق تامین كنند، اجازه بدهند تولیدكنندگان محصول خودرا صادر كرده تا گرفتار زیان نشوند. مقدسی درباره اینكه واردات گوشت و دام زنده به منظور تنظیم بازار گوشت قرمز انجام شده و هنوز هم قیمت این كالا در بازار كاملاً متعادل نیست، اضافه كرد: قیمت برای تولیدكننده كاهش یافته؛ اما اگر برای مصرف كنندگان این اتفاق رخ نداده، مسئولیت با دستگاه های نظارتی است كه در این رابطه ورود نمایند، به نحوی كه دلیلهای این فاصله قیمتی را بررسی و آنرا كنترل كنند. وی با اشاره به اینكه قیمت هر كیلوگرم گوساله نر، حدود ۱۰ هزارتومان برای تولیدكنندگان كاهش یافته است، افزود: دولت باید تدبیری برای این امر در نظر بگیرد.دولت با كامیون داران مذاكره كندمقدسی در بخش دیگری از سخنان خود به عدم همكاری كامیون ها در حمل نهاده های دامی اشاره و افزود: جنس خریده و ترخیص شده؛ اما به سبب عدم همكاری كامیون داران، امكان حمل آن وجود ندارد. وی با اشاره به اینكه حدود دو ماه قبل، كامیون داران برای حمل هر كیلوگرم نهاده بین ۱۴۰ تا ۱۵۰ تومان دریافت می كردند، اضافه كرد: هم اكنون آنها برای حمل هر كیلوگرم نهاده، به دریافت كمتر از ۲۶۰ تا ۳۰۰ تومان رضایت نمی دهند و درخواست مبالغی تحت عنوان پشت بارنامه می كنند. مقدسی با اشاره به اینكه این مساله، قیمت تمام شده تولید را افزایش داده است، اضافه كرد: دولت باید با كامیون داران مذاكره كند تا این چالش برطرف شده و تولیدكنندگان گرفتار نشوند.

منبع:

مدل کودک

تولید, جامعه, خانواده, کودک, مد و فشن

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~