یك مقام مسئول خبر داد ساخت ۵۰ هزار واحد مسكونی برای اقشار كم درآمد تا ۱۴۰۰

یك مقام مسئول خبر داد ساخت ۵۰ هزار واحد مسكونی برای اقشار كم درآمد تا ۱۴۰۰

یك مقام مسئول خبر داد ساخت ۵۰ هزار واحد مسكونی برای اقشار كم درآمد تا ۱۴۰۰

مدل كودك: مدیركل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسكن اظهار داشت: تفاهمنامه وزارت راه و شهرسازی و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) برای ساخت ۵۰ هزار واحد مسكونی اقشار كم درآمد هفته آینده به امضا می رسد.

به گزارش مدل كودك به نقل از وزارت راه و شهرسازی، عباس فرهادیه از امضای تفاهمنامه راه اندازی ۵۰ هزار واحد مسكونی در شهرهای هدف بین وزارت راه و شهرسازی و ستاد اجرایی فرمان امام (ره) در هفته آینده آگاهی داد و اظهار داشت: مقرر شده است این تعداد واحد مسكونی در شهرهای هدف و محروم به منظور خانه دار كردن گروه های نیازمند و لطمه پذیر فاقد مسكن، اجرایی و عملیاتی شود.
وی مدت زمان اجرای این تفاهم نامه را تا آخر سال ۱۴۰۰ عنوان نمود و اضافه كرد: به منظور اجرای این تفاهم نامه، مقرر شد تا كارگروه اصلی متشكل هفت عضو شامل معاون مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، مدیرعامل شركت توسعه گران عمران به نمایندگی از ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، رئیس هیأت مدیره شركت توسعه گران عمران، مدیرعامل سازمان اموال و املاك ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، مدیرعامل بانك مسكن، مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسكن و معاون شهرسازی و معماری تشكیل گردد.
مدیركل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسكن معاونت مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی افزود: كمیته های اجرایی كارگروه مشترك در سه بخش تأمین زمین، تأمین مالی و شهرسازی تشكیل خواهد شد كه احصاء، معرفی، شناسایی و ارزشگذاری اراضی و روش های واگذاری واحدهای احداثی سوژه تفاهم نامه در كمیته تأمین زمین بررسی خواهد شد.
فرهادیه افزود: بر طبق این تفاهمنامه ستاد اجرایی فرمان امام (ره) لیست متقاضیان واجد شرایط را برای كنترل فرم “ج” طبق قانون ساماندهی و پشتیبانی از تولید و عرضه مسكن به سازمان ملی زمین و مسكن ارائه و ظرف یك هفته سازمان ملی زمین و مسكن پاسخ را به ستاد ارائه خواهدنمود.
مدیركل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسكن وزارت راه و شهرسازی بیان داشت: برمبنای متن تفاهمنامه نهایی شده، شرایط و اولویت بندی متقاضیان با رعایت مفاد ماده ۱ بخشنامه اجرایی قانون ساماندهی و پشتیبانی از تولید و عرضه مسكن صورت خواهد گرفت.
تفاهم نامه همكاری در راه اندازی ۵۰ هزار واحد مسكونی برای گروه های كم درآمد با حضور محمد مخبر رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی هفته آینده در وزارت راه و شهرسازی امضا خواهد شد.

منبع:

مدل کودک

تولید, جامعه, خانواده, کودک, مد و فشن

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~