بارگذاری ۲۰۰۰ مدخل از یلدا و نوروز، بررسی خوراك استان های خراسان جنوبی و كرمان

بارگذاری ۲۰۰۰ مدخل از یلدا و نوروز، بررسی خوراك استان های خراسان جنوبی و كرمان

بارگذاری ۲۰۰۰ مدخل از یلدا و نوروز، بررسی خوراك استان های خراسان جنوبی و كرمان

به گزارش مدل كودك اطلس مردم نگاری ایران مجموعه ای از نقشه، فایل های متنی، عكس، فیلم و صوت با عناوین مختلفی مانند خانواده، زبان، خوراك، بازی، ورزش و ادبیات شفاهی است كه در فاز نخست آن بیشتر از دو هزار مدخل با مبحث یلدا، نوروز و آیین های مرتبط و در فاز دوم مدخل های خوراك در بیرجند در آن بارگذاری شد.
به گزارش مدل كودك به نقل از ایسنا، معصومه رخشا – مسئول اطلس مردم نگاری ایران -، در تشریح فعالیت های صورت گرفته به منظور تكمیل این اطلس اظهار داشت: یكی از وظایف پژوهشكده مردم شناسی پژوهشگاه كه در اساسنامه تاسیس شكل گیری، به آن اشاره شده، تالیف، تدوین و تولید اطلس مردم نگاری ایران است.
او با بیان این كه پژوهشكده مردم شناسی با این نگرش طرح پژوهش مردم نگاری سرزمین را بعنوان طرحی فراگیر و جامع در سطح كشور به انجام داده، تهیه ی این اطلس را بر مبنای پژوهش های انجام شده در راس برنامه های خود قرار داد.
وی آغاز فعالیت تهیه اطلس را از سال ۱۳۸۴ اعلام نمود و اضافه كرد: این طرح از یك سو با مشكلات بی شمار ساختار نرم افزاری روبه رو بود، از جانب دیگر با تغییر مدیریت ها مواجه و مدتی به صورت نا تمام رها گردید.
رخشا با تاكید بر این كه در سال ۱۳۹۴ با روی كار آمدن مدیریت جدید تدوین اطلس های جامع میراث فرهنگی كشور بار دیگر مطرح و در راس سیاست های كلی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری قرار گرفت، تصریح كرد: پژوهشكده مردم شناسی برآن شد تا بار دیگر نتایج تحقیقاتی خود از پژوهش های صورت گرفته در سال های گذشته را در چارچوب اطلس به مخاطبان خود عرضه نماید.
او با اشاره به این كه بعد از آزمون و خطاهای بسیار نرم افزار اطلس در نیمه اول سال ۱۳۹۷ آماده بارگزاری و دارای این توانایی شد تا در آینده هم به روز رسانی شود، در تبیین خصوصیت های این اطلس اظهار داشت: اطلس مردم نگاری ۱۹ بخش اصلی دارد كه هر بخش هم شاخه ها و زیر شاخه های در رابطه با خویش را دارد و عناوین آن شامل؛ كلیات، خانواده و خویشاوندی، راه های ارتباطی، زبان، شیوه های معیشت، گاهشماری، پزشكی مردمی، واحدهای اندازه گیری، فناوری های بومی، شیوه های حمل و نقل، مسكن، خوراك، بازی، ورزش، هنر، ادبیات شفاهی، آیین ها و مراسم و سوغات است.
این پژوهشگر با تاكید بر این كه اطلس مردم نگاری مجموعه ای از نقشه و فایل های متنی، عكس، فیلم و صوت را شامل می شود و در دوره های مختلف زمانی اطلاعات آن توسط پژوهشكده مردم شناسی بارگذاری می شود، افزود: در فاز نخست، دوهزار و پانصدو هفتاد و چهار مدخل با مبحث یلدا، نوروز و آیین های در رابطه با آن توسط كارشناسان پژوهشكده مردم شناسی در اطلس بارگذاری شده است.
به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری؛ او همینطور فاز دوم اقدامات در دست انجام این پژوهشكده را، در دستور كار بودن بارگذاری اطلاعت خوراك در استان های خراسان جنوبی و كرمان دانست و افزود: هم اكنون هم مدخل های خوراك در شهرستان بیرجند در اطلس مردم نگاری سرزمین بارگذاری شده اند.
مسوول اطلس مردم نگاری با اشاره به این كه پژوهشكده مردم شناسی، طرح هایی را به منظور تكمیل اطلس پیشنهاد داده است، این طرح ها را «اطلس مردم نگاری سرزمین: خوراك استان خراسان جنوبی و كرمان»، «اطلس فرهنگ عشایر ایران: شاهسون ها(آذربایجان غربی)، قشقایی(جنوب فارس)، عشایر كرد(شمال خراسان) و بختیاری ها(چهارمحال و بختیاری)»، «اطلس مردم نگاری سرزمین: پوشاك استان خراسان جنوبی و اطلس دامپروری سنتی در حوزه فرهنگی جنوب خراسان رضوی و شمال خراسان جنوبی»، «اطلس مردم نگاری سرزمین: دانش بومی آب و اطلس مردم نگاری سرزمین: پوشاك حوزه فرهنگی هرمزگان» معرفی نمود.
به نقل از رخشا، استان های اصفهان، چهارمحال و بختیاری، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، خوزستان، كهگیلویه و بویر احمد، كرمان و بوشهر در پاسخ به مكاتبات پژوهشكده مردم شناسی، برای مشاركت و همكاری در تكمیل و ثبت اطلاعات اعلام آمادگی كرده اند.

مدل کودک

تولید, جامعه, خانواده, کودک, مد و فشن

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~