از امروز آغاز شد؛ فروش گواهی سپرده ۱۸ درصدی در بانك ملی ایران

از امروز آغاز شد؛ فروش گواهی سپرده ۱۸ درصدی در بانك ملی ایران

از امروز آغاز شد؛ فروش گواهی سپرده ۱۸ درصدی در بانك ملی ایران

به گزارش مدل كودك فروش اوراق گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری (عام) بانك ملی ایران شروع شد.

به گزارش مدل كودك به نقل از بانك ملی ایران، از روز ۱۶ مرداد لغایت ۲۳ مردادماه تعداد محدودی اوراق گواهی سپرده در تمامی شعب این بانك عرضه می گردد.
این اوراق یكساله، با نام، قابل انتقال به غیرو معاف از مالیات، با سود ۱۸ درصد سالیانه منتشر می گردد كه در مقاطع یك ماهه سود آن قابل پرداخت می باشد.
بازخرید اوراق پیش از سررسید با نرخ ۱۰ درصد سالیانه از تاریخ انتشار در شعب بانك صورت خواهد گرفت.

مدل کودک

تولید, جامعه, خانواده, کودک, مد و فشن

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~