گزارش میدانی مهر قیمت دلار شنبه ۲۶ مرداد ۹۸ در صرافی ها به ۱۱۷۰۰ تومان رسید

گزارش میدانی مهر قیمت دلار شنبه ۲۶ مرداد ۹۸ در صرافی ها به ۱۱۷۰۰ تومان رسید

گزارش میدانی مهر قیمت دلار شنبه ۲۶ مرداد ۹۸ در صرافی ها به ۱۱۷۰۰ تومان رسید

مدل كودك: قیمت هر دلار آمریكا، امروز شنبه ۲۶ مرداد ۹۸ در صرافی های بانكی به ۱۱۷۰۰ تومان رسید.
به گزارش مدل كودك به نقل از مهر، قیمت هر دلار آمریكا(اسكناس) امروز شنبه ۲۶ مرداد ۹۸ در صرافی های بانكی به ۱۱۷۰۰ تومان رسید. در عین حال نرخ فروش هر دلار (اسكناس) در این صرافی ها، به ۱۱۶۰۰ تومان رسیده است. همین طور نرخ هر یورو(اسكناس) برای خرید ۱۳۱۰۰ تومان و برای فروش ۱۳۲۰۰ تومان است.

منبع:

مدل کودک

تولید, جامعه, خانواده, کودک, مد و فشن

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~