صبح مجله بخارا در دیدار با یك ایران شناس

صبح مجله بخارا در دیدار با یك ایران شناس

صبح مجله بخارا در دیدار با یك ایران شناس

به گزارش مدل كودك صد وشصت و نهمین نشست از جلسات ˮمجله بخاراˮ در دیدار و گفتگو با یك ایران شناس برگزار می گردد.
به گزارش مدل كودك به نقل از ایسنا، در این نشست از سلسله نشست های بامداد پنج شنبه های مجله بخارا، ملاقات و گفتگو با “علی شهیدی” – استادیار گروه فرهنگ و زبان های باستانی و ایران شناسی و دبیر و عضو كمیته ایران شناسی دانشگاه تهران – برگزار می گردد.
دانشجویان رشته تاریخ، ایران شناسی و ادبیات جهت شركت در این نشست، پنجشنبه ۲۸ شهریور ساعت ۹ بامداد در خانه گفتمان شهر (وارطان) در میدان فلسطین، خیابان طالقانی، ضلع جنوبی، پلاك ۵۱۴ می توانند حاضر شوند.
علی شهیدی، با درجه دكتری فرهنگ و زبان های باستانی ایران از دانشگاه تهران و عنوان رساله دكتری «تاریخ و فلسفه پزشكی ایران باستان بر پایه منابع ایرانی»، عضو هیات علمی دانشكده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران از ۱۳۹۲ تا امروز، دبیر و عضو كمیته ایران شناسی دانشگاه تهران، مدیر دبیرخانه دائمی همایش ها و همكاریهای علمی دانشكده ادبیات دانشگاه تهران، عضو هیات تحریریه مجلات: تاریخ و فرهنگ ایران باستان (دانشگاه شهید بهشتی)، پژوهش نامه فرهنگ و زبان های باستانی (وزارت علوم) و سرزمین من (ماهنامه ایران شناسی و ایران گردی)، همكار با دائره المعارف بزرگ اسلامی (دبا، دانشنامه تهران، دانشنامه فرهنگ مردم ایران) و فرهنگستان زبان و ادب فارسی (دانشنامه شبه قاره)، استاد مدعو دانشكده الهیات، دانشكده هنرهای زیبای دانشگاه تهران، دانشگاه شهید بهشتی و عضو هیات مدیره و بازرس انجمن علمی ایران شناسی (وزارت علوم) است.

مدل کودک

تولید, جامعه, خانواده, کودک, مد و فشن

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~