ابراهیمی تركمان در اولین دور گفت وگوی فرهنگی ایران و روسیه تاكید كرد: تقویت گفت وگوهای فرهنگی برای رسیدن به فهم مشترك

ابراهیمی تركمان در اولین دور گفت وگوی فرهنگی ایران و روسیه تاكید كرد: تقویت گفت وگوهای فرهنگی برای رسیدن به فهم مشترك

ابراهیمی تركمان در اولین دور گفت وگوی فرهنگی ایران و روسیه تاكید كرد: تقویت گفت وگوهای فرهنگی برای رسیدن به فهم مشترك

به گزارش مدل كودك رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در سخنرانی خود در نخستین دور گفت وگوی فرهنگی ایران و روسیه با تاكید بر تقویت گفت وگوهای فرهنگی برای رسیدن به یك فهم مشترك اظهار داشت: شیوه گفت و گو باید تعاملی باشد.
به گزارش مدل كودك به نقل از ایسنا، به نقل از سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، ابوذر ابراهیمی تركمان در نخستین دور گفت وگوی فرهنگی ایران و روسیه با اشاره به اینكه گفت و گو می تواند انسان ها را به هم نزدیك كند، اظهار داشت: ما با گفت و گو از نفرت به سمت عشق حركت خواهیم كرد، در واقع از اردوی خشم به اردوی عطوفت خواهیم رفت.
وی ادامه داد: گفت وگوهای فرهنگی، گفت وگوی دل های ملت ها است. بوسیله گفت وگوهای فرهنگی می توان فرصتی ایجاد كرد كه هر دو كشور هم را بیشتر بشناسند و در سایه این شناخت، حوزه های دیگر توسعه پیدا كند.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: در گذشته های دور بین ایران و روسیه روابط فرهنگی وجود داشته است، اما حالا این روابط فرهنگی بیشتر از گذشته توسعه یافته و در راه تعاملی قرار گرفته است. از ین جهت، گفت وگوهای فرهنگی می تواند بین اندیشمندان دو كشور زمینه های خوبی را در انتقال فرهنگ و هنر ایجاد كند.
وی با تاكید بر استفاده از عنصر فرهنگ و گفت وگوهای فرهنگی جهت ارتقای مناسبات دوستانه با سایر جوامع اضافه كرد: فرهنگ به سبب ظرفیت های گسترده موجود در آن همواره مناسب ترین بستر و راهكار برای تعامل و گفت و گو میان ملت ها و یافتن زمینه ها و راهكارهای مناسب جهت نزدیك كردن دیدگاه ها و فهم مشترك میان ملت ها به حساب می آید.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: هدف اولیه ما پایدارسازی این گفت وگوها است، به این معنا كه این گفت وگوها تداوم یابد تا با كشورهای مختلف در مسائل فرهنگی به یك فهم مشترك برسیم.
ابراهیمی تركمان با اشاره به چند وجهی بودن گفت وگوهای فرهنگی اظهار داشت: گفت وگوهای فرهنگی از جنس اغناء است و به صورتی گفت گوی دل ها با یكدیگر است. زبان گفت وگوی فرهنگی زبان معرفت است و نه زبان علم. ما باید دنبال این باشیم كه دل ها را به هم نزدیك نماییم.
وی اظهار نمود: به عبارت دیگر، هر كسی داشته های فرهنگی خودرا عرضه می كند و از برتری های فرهنگی دیگری اقتباس می كند. مسأله مهم این است كه در این پروسه این دو فرهنگ یا چهره های حاضر در گفت و گو به هم نزدیك می شوند و این خیلی از مشكلات را از بین می برد.
ابراهیمی تركمان تاكید كرد: شیوه گفت و گو باید تعاملی باشد، نه یكسویه. به این معنا كه هم چیزی می دهیم و هم چیزی می ستانیم و تنها درپی تأثیر گذاشتن بر طرف مقابل نیستیم. گاهی از فهم خوب دیگران تأثیر می پذیریم و دیگران هم به همین ترتیب.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی درانتها سخنانش، ابراز امیدواری كرد دستاوردهای این همایش در تقویت فهم مشترك مسائل و موضوعات مؤثر باشد و نتایج ارزشمندی در راه توسعه همكاریهای دوجانبه و چندجانبه بین دو كشور ایران و روسیه به ارمغان آورد.

منبع:

مدل کودک

تولید, جامعه, خانواده, کودک, مد و فشن

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~