گزارشی از نخستین زندان خصوصی آسیا در كره جنوبی آنها را به زور از زندان بیرون می كنیم!

گزارشی از نخستین زندان خصوصی آسیا در كره جنوبی آنها را به زور از زندان بیرون می كنیم!

گزارشی از نخستین زندان خصوصی آسیا در كره جنوبی آنها را به زور از زندان بیرون می كنیم!

مدل كودك: ترجیح می دهید آزادانه در خانه ای كوچك و جامعه ای با كمبود امكانات زندگی كنید، یا یك زندانی در بهشتی با همه امكانات باشید؟
در كره جنوبی هستند اشخاصی كه جرمی مرتكب شده اند اما ماندن در زندان خصوصی «سُمانگ» را به زندان های دولتی ترجیح می دهند.
به گزارش مدل كودك به نقل از ایسنا، زندان خصوصی سمانگ (Somang) در شهر یاجو (yeoju) صد كیلومتری جنوب شرقی سئول قرار دارد؛ مكانی واقعی برای اصلاح و تربیت زندانیانی كه قصد تغییر دارند.
ساختمان و خیلی از امكانات زندان سمانگ را آگاپه ـ جامعه مسیحیت كره ـ تامین كرده است. ۱۰ درصد هزینه های این زندان از دولت و ۹۰ درصد دیگرش را بخش خصوصی و كمك های مردمی تامین می كند.
كوآن گی هون (Kwon Gi Hun) ـ رئیس زندان سمانگ ـ در معرفی این مؤسسه اصلاح زندانیان، می گوید: مؤسسه اصلاح سُمانگ ۹ سال پیش ساخته شده و فعالیت های زیادی در اینجا انجام می شود. ساختمان مؤسسه سال ۱۹۹۵ توسط كلیسا ساخته شد. در سال ۱۹۹۱ قانون مربوط به نحوه اداره این مؤسسه در مجلس تصویب گردید. سال ۲۰۰۱ آگاپه تاسیس شد. ۲۰۰۳ دولت و آگاپه قرارداد همكاری با این موسسه را امضا كردند و درنهایت ۲۰۱۰ اینجا افتتاح شد. «سمانگ» تنها زندان خصوصی در آسیا است.
او ادامه می دهد: در استرالیا، آمریكا، اروپا هم چنین زندانی را می توان یافت، اما همه آنها انتفاعی هستند، درحالی كه سُمانگ غیرانتفاعی است.
كوآن می گوید: مؤسسه ما برمبنای مدلی از زندان خصوصی برزیل تاسیس شده. در كره ۵۳ مؤسسه اصلاح و تربیت وجود دارد كه همگی توسط دولت اداره می شود. این تنها زندان خصوصی در كره و كل آسیا است.
رییس این زندان خصوصی اضافه می كند: مؤسسه اصلاح سمانگ بر طبق آزادی، اعتماد و عشق اداره می شود. به زندانیان اختیار داده می شود تا خودشان كارهایشان را انجام دهند. برنامه های آموزشی و روشنگرانه زیادی داریم. تمركز ما روی پرورش شخصیت و آموزش و تصحیح رفتار اجتماعی آنها است. برنامه های درمان ذهنی، روانی، مشاره و هنردرمانی داریم. ما به آنها یاد می دهیم كه بعدا چطوری زندگی كنند. راهنمایی می نماییم برمبنای روح الهی شان زندگی كنند. با كمك به درمان درونشان یاد می دهیم كه اعتماد به نفس و عشق و هارمونی را تمرین كنند و از این پس شهروند خوبی باشند و باردیگر خطا نكنند.
كوآن، شرایط پذیرش زندانی ها را این گونه توضیح می دهد: افراد زیر ۶۰ سال و محكومیت ها بین یك تا هفت سال است. ما فقط زندانی مرد قبول می نماییم.
او می گوید: در مقایسه با زندان های دولتی میزان كنترل سمانگ بر زندانی ها، موفقیت بیشتری داشته است. آمار نشان داده است ارتكاب باردیگر جرم در بین زندانیان زندان های دولت ۲۴ درصد و در میان زندانیان سمانگ ۱۰ درصد بوده است.
یكی از زندان بانان قدیمی درباره معماری ساختمان و نحوه مراقبت و پایش زندانیان توضیح می دهد:
درون اتاق زندانیان دوربین وصل است، بیشتر برای حفاظت از جان خودشان و جلوگیری از درگیری های داخلی

منبع:

مدل کودک

تولید, جامعه, خانواده, کودک, مد و فشن

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~