گزارش مدل كودك روند كاهشی نرخ ۱۳ قلم خوراكی

گزارش مدل كودك روند كاهشی نرخ ۱۳ قلم خوراكی

گزارش مدل كودك روند كاهشی نرخ ۱۳ قلم خوراكی

مدل كودك: بررسی نرخ ۲۴ قلم خوراكی در مهر ماه نشان میدهد كه قیمت ۱۳ قلم خوراكی همچون گوشت، میوه و برنج كاهشی شده اما قیمت اقلامی همچون لبنیات و شكر افزایش یافته است.

به گزارش مدل كودك به نقل از مهر، بررسی قیمت اقلام خوراكی در مهر ماه سال جاری به استناد گزارش مركز آمار ایران نشان می دهد، نرخ برنج ایرانی درجه یك و برنج خارجی درجه یك نسبت به ماه قبل به ترتیب ۰.۲ كاهش و ۱.۴ درصد افزایش یافته است در حالی كه نسبت به مهر ماه سال قبل به ترتیب رشد ۵۴ درصد و ۳.۶ درصدی داشته است.
بررسی قیمت گوشت نیز نشان میدهد كه نرخ گوشت گوسفند، گوشت گاو یا گوساله و مرغ ماشینی به ترتیب نسبت به ماه قبل ۲ درصد و ۲.۱ درصد و ۴.۴ درصد كاهش یافته است؛ همین طور نسبت به مهر ماه سال قبل به ترتیب ۶۸.۵ درصد، ۵۱.۱ درصد و ۳۳.۶ درصد افزایش قیمت داشته اند.
نرخ تخم مرغ ماشینی در مهر ماه نسبت به شهریور ماه ۰.۱ درصد و نسبت به مهر ماه سال قبل ۱۰.۷ درصد كاهش داشته است. همین طور قیمت روغن مایع نسبت به شهریور ماه ۱.۴ درصد و نسبت به مهر ماه ۱۸.۱ درصد افزایش یافته است.
در بخش لبنیات نیز، نرخ شیر، ماست، پنیر ایرانی و كره پاستوریزه طی یك ماه گذشته با افزایش قیمت مواجه بوده اند به شكلی كه به ترتیب ۲.۱ درصد، ۰.۶ درصد، ۲.۴ و ۱.۳ درصد افزایش قیمت داشته اند. نرخ این محصولات نسبت به مهر ماه سال قبل به ترتیب ۶۱.۳ درصد، ۳۷.۲ درصد، ۴۰.۱ درصد و ۵.۹ درصد با افزایش قیمت مواجه بوده اند.
بررسی نرخ میوه نیز نشان میدهد كه قیمت موز، سیب درختی زرد و پرتقال محصول داخل نسبت به شهریور ماه ۹.۱ درصد، ۱۷.۲ درصد و ۳۹.۲ درصد كاهش قیمت داشته اند. نرخ این ۳ محصول نسبت به مهر ماه سال قبل به ترتیب ۸.۳ درصد افزایش، یك درصد كاهش و ۵.۳ درصد رشد كرده است.
قیمت صیفی جات نیز در مهر ماه نسبت به شهریور ماه كاهشی بوده است به شكلی كه نرخ گوجه فرنگی، سیب زمینی و پیاز به ترتیب ۱۴.۹ درصد، ۲۳.۸ درصد و ۴.۹ درصد كاهش یافته است. برای نرخ این سه محصول نسبت به مهر ماه سال قبل به ترتیب برای گوجه فرنگی ۴۲.۳ درصد كاهش و برای سیب زمینی و پیاز به ترتیب ۴.۸ درصد و ۲۹.۱ درصد افزایش قیمت ثبت شده است.
اما نرخ خیار در مهر نسبت به شهریور ماه ۲۷.۷ درصد و نسبت به مهر سال قبل ۷۳.۵ درصد رشد را نشان میدهد.
برای قیمت حبوبات نیز در مهر ماه نسبت به شهریور ماه در دو محصول لوبیا چیتی و عدس به ترتیب كاهش ۰.۲ درصد و رشد ۱.۹ درصد ثبت شده است. نرخ این دو محصول نسبت به مهر ماه سال قبل به ترتیب ۲۵.۱ درصد و ۱۶.۴ درصد رشد داشته است.
نرخ قند و شكر نیز در مهر ماه نسبت به شهریور ماه به ترتیب با كاهش ۰.۶ درصد و رشد ۱.۵ درصد مواجه بوده است؛ البته نرخ این دو محصول نسبت به مهر ماه سال قبل ۴۵.۷ و ۴۶.۴ درصد رشد داشته است.
قیمت رب گوجه فرنگی و چای بسته ای خارجی نیز نسبت به شهریور ماه به ترتیب ۶.۸ درصد كاهش و ۲.۶ درصد افزایش داشته و نسبت به مهر ماه سال قبل ۱۵.۴ درصد و ۸۷.۷ درصد افزایش داشته است.

منبع:

مدل کودک

تولید, جامعه, خانواده, کودک, مد و فشن

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~