برگزاری پانزدهمین كنفرانس توسعه منابع انسانی

برگزاری پانزدهمین كنفرانس توسعه منابع انسانی

برگزاری پانزدهمین كنفرانس توسعه منابع انسانی

به گزارش مدل كودك پانزدهمین كنفرانس توسعه منابع انسانی ۱۹ و ۲۰ آذرماه در تهران برگزار گردید.
به گزارش مدل كودك به نقل از مهر به نقل از سازمان مدیریت صنعتی، شركت كنندگان در پانزدهمین كنفرانس توسعه منابع انسانی كه ۱۹ و ۲۰ آذرماه برگزار شد، با صدور اطلاعیه ای بر توجه به سرمایه های انسانی با سه گانه توسعه و توانمند سازی، ارتقاء رضایت و تعهد و بكارگیری شایسته نیروی انسانی، تاكید نمودند.
متن بیانیه بدین قرار است: استمرار برگزاری كنفرانس توسعه منابع انسانی و مشاركت علمی و حرفهای و همفكری مدیران، صاحب نظران دانشگاهی و كارشناسان و انتشار تجارب و دیدگاههای آنان، زمینه مناسبی جهت توسعه دانشگران حرفه ای، تشكیل نهاد توسعه ای و توجه به موضوعات و چالش های محوری این حوزه را در سطوح فردی، سازمانی و ملی فراهم نموده است. شركت كنندگان این كنفرانس كه با محوریت ” سرمایه های انسانی و رقابت پذیری” گردهم آمدهاند، با تحلیل شرایط ملی و بنگاهی كشور نكات مهم زیر را مورد تاكید قرار دادند. ۰۱ رقابت پذیری عنصر كلیدی موفقیت كسب و كارهای امروزی و عامل محوری رونق تولید است. ارتقاء توان رقابت پذیری نیازمند بكارگیری سیاستهای هوشمندانه، بهبود روابط بین الملل، عمكرد مطلوب نهادها، بهره وری، چابكی سازمانی، تابآوری، نوآوری و هوشمندی مدیریتی است. توجه به سرمایههای انسانی با سه گانه توسعه و توانمند سازی، ارتقاء رضایت و تعهد و بكارگیری شایسته نیروی انسانی حاصل میشود. ۰۲ نگاهی به شرایط كلان اقتصادی و كاهش قدرت خرید كاركنان و جابجائی خط فقر، مستلزم توجه ویژه مدیران ارشد و حوزههای منابع انسانی به طراحی و اجرای برنامههای انگیزشی و رفاهی، بنفع طبقات دارای درآمدهای محدود میباشد، بنحوی كه امكان حفظ كیفیت زندگی كاری و شخصی برای آنان فراهم گردد. ۰۳ توجه به ارزشهای اخلاقی و اخلاق حرفهای موثرترین عامل در ارتقاء سلامت اداری است. بنابراین ضروریست ترویج فرهنگ ایثار و تقویت اخلاق حرفهای و وجدان كاری، بیشتر از پیش در كانون توجه مدیران منابع انسانی قرار گیرد. بدیهی است در این صورت خود كنترلی جایگزین نظارتهای بیرونی كه هزینههای گزاف هم دارد خواهد شد. ۴. ضعف نظامهای شایستگی و جانشین پروری و فقدان فرصتهای برابر استخدام و رشد، همچنان از مهمترین مطالبات اجتماعی از حوزه های منابع انسانی است و در تحقق شعارهای محوری اهمیت وافری دارد. مهاجرت استعدادها از تبعات منفی پیش روی ما در این حوزه می باشد، بنابراین ضروریست هرچه سریع تر سازوكارهای مناسبی برای ایجاد رقابت عادلانه برای اكتساب این فرصت ها فراهم شود. ۰۵ امروزه باید ندا و تجربه كاركنان را بیشتر از پیش جدی گرفت و مبنای تدوین و تهیه سیاست های منابع انسانی قرار داد. به یاد داشته باشیم آنچه كیفیت می آفریند كاركنان هستند. آنچه مزیت رقابتی منحصر بفرد سازمانها را تعیین می كند، سرمایه های انسانی آنها است. ازاین رو مدیران و كارشناسان منابع انسانی
می بایست تمام توان خویش را صرف اتخاذ رویكردهای مناسب و ایجاد سازوكارهایی نمایند كه با سرعت و شفافیت نظرات كاركنان منتقل و مورد توجه قرار گیرد. ۰۶ با شروع قرن بیست و یكم، تحولات بزرگ فناورانه، همه حوزه ها، بخصوص منابع انسانی را به شدت دستخوش تغییر كرده است، به نحوی كه بازبینی در فرایندها، فعالیت ها و نظام های منابع انسانی را اجتناب ناپذیر نموده است. در این شرایط مدیران منابع انسانی می بایست با درك فراگیر و عمیق تكنولوژی های جدید، كاربست تحول دیجیتال در حوزه منابع انسانی را در دستور كار خود قرار داده و آماده پذیرش و بكارگیری آنها برای تسریع در عرضه خدمات، بهبود كیفیت و ارتقای توان پاسخگوئی باشند. ۷- رونق تولید و استقلال فناورانه در گرو توجه ویژه به شركت های دانش بنیان می باشد. در این میان مدیریت منابع انسانی كه از مهمترین لزوم های توفیق آنها است كم توجه مانده است. بنابراین لزوم دارد به صورت همه جانبه در بخش های آموزشی، پژوهشی و حرفه ای، بستر های لازم فراهم شود. ۸- در شرایط امروز كسب و كار نقش های مدیران منابع انسانی متحول شده است، آنها باید از توانمندی اقناع، جلب مشاركت، همسو و هم راستا سازی اهداف سازمانی با منابع انسانی برای ایجاد مسئولیت مشترك توسعه منابع انسانی، برخوردار باشند. داستان سرایی سازمانی، مفسر استراتژی، تسهیل گر تحقق اهداف كسب و كار و تسهیل گر رابطه از نقش های پیچیده امروزین آنان است و این مهم جز با نگاه از بیرون به درون، تسلط به چشم انداز راهبردی سازمان و شناخت از فرآیندهای كسب و كار حاصل نمی گردد، امری كه نیازمند تلاش مضاعف مدیران منابع انسانی برای ارتقاء توانمندی های فردی و تیمی و توجه مدیران ارشد سازمان ها برای زمینه سازی ایفای نقش شریك استراتژیك برای واحدهای مدیریت منابع انسانی است. این مطلب، یك خبرآگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.

مدل کودک

تولید, جامعه, خانواده, کودک, مد و فشن

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~