درد دل با مادری به نام وطن

درد دل با مادری به نام وطن

درد دل با مادری به نام وطن

به گزارش مدل كودك گفتمان زندگی كلام مام میهن است؛ مادری كه همه ما فارغ از گرایش های سیاسی و تنوع فكری در دل آن جای داریم. «گفتمان زندگی» درسی است كه بعنوان یك فرهنگ عمومی می توانیم بیاموزیم.

به گزارش مدل كودك به نقل از ایسنا، تراكم حوادث و پیش آمدهای شیرین و تلخ اخیر در كشورمان این چنین قوائد زندگی طبیعی را به تحول و دگرگونی گرفتار كرده است كه گویا در این روزها محبت وعشق به میهن، یك ساعت به شبانه روز، یك روز به ایام هفته، یك ماه به دیگر سال و یك فصل به چهار فصل افزوده است و ما در ساعت بیست و پنجم از روز هشتمِ ماه سیزدهم از فصل پنجم زندگی می نماییم.

به راستی حرف حساب مادری رنج دیده ای به نام «وطن» كه «میهن» هم مفهوم دیگر آن است چیست؟

امام موسی صدر همچون متفكران و اندیشمندانی است كه در ساختار گفتمان او برای «وطن» هویت ویژه ای مشاهده می شود. این فقیه اجتماع را یك هویت واقعی می داند. به باور او كه همینطور اعتقاد دارد باید میان انسان های یك اجتماع اعتماد متقابل وجود داشته باشد، اگر ما احساس صادقانه وطن دوستی نداشته باشیم، وطن با ما بیگانه می شود و ما هم در وطن خود غریب می شویم.

اكنون به مرور بعضی از جملات امام موسی صدر درباره وطن می پردازیم:

وطن ترانه یا رؤیا نیست

«معنای حقیقی و عمیق وطن یك سرزمین مشخص و محدود نیست كه در آن گروه های مختلف با آمیزه ای از احتیاط و رقابت و تظاهر با یكدیگر همزیستی دارند، بلكه قبل از هر چیز، فضایی با ثبات و اطمینان و اعتماد برادرانه و آزادی مسئولانه و امید به گسترش عدالت اجتماعی در قالب فرصت های برابر برای همه و احترام متمدن به كرامت انسانی است.»

«نیاز به وطن و میهن تفریح فكری یا تمایل به گسترش محل سكونت یا قرارداد مكتوبی نیست كه مناطقی را به هم پیوند می زند، بلكه جوهر و هسته تحول و رشد تدریجی فرصت ها و تهدیدها و منافع و خطرهاست. همینطور مشاركت حقیقی و به حق دردها و آرمان های یكدیگر است.

بقا و جاودانگی وطن ترانه یا رؤیا نیست، تعهد ملی یا بین المللی نیست، بلكه وحدت و یكپارچگی حقیقی در هدف در مبدئی كه متشكل از دردها و منافع است و در غایت متجسم، در آرزوها و اهداف است.»

فضای شهادت، به ما صداقت و جرات حقیقت گویی می دهد

«خدا و مردان خدا و نهادهای خدایی به دنبال منفعت و افتخار و مقام نیستند، بلكه تنها به دنبال آسایش و سربلندی و كرامت و آزادی انسان هستند. فضای شهادت، به ما صداقت و جرات حقیقت گویی می دهد. مدعیان در اینجا و آنجا، همان كسانی كه می گویند ما از فرقه‌ی خود دفاع می نماییم و از حقوق و كرامت آن محافظت می نماییم و به خاطر آن جان خویش را می دهیم، در حالیكه كشور را قطعه قطعه می كنند و برادران را از یكدیگر دور می كنند و رشته های وطن را از هم می گسلانند و فتنه به پا می كنند، اینان دورترین مردم از خدمت به خدا و خدمت به فرقه ها هستند. فرقه ها از آنان بیزارند و آنان را نمی پذیرند و به آنان می گویند: در خدمت انسان باشید تا در خدمت خدا و در خدمت محمد و مسیح (علیهما السلام) درآیید.»

وطن دوستی كسب و كار نیست

«وطن دوستی نه شعار است و نه كسب و كار و نه كالایی كه بتوان با آن معامله كرد؛ بلكه وطن تجلی گاه ابعاد وجود انسان و مقوم شالودهه ی كرامت او و مجالی برای رسالت های اوست؛ و باید با فدا كردن جان خود از آن دفاع نماییم، هرچند از نظر قدرت و عدّه با دشمن برابر نباشیم. باید به سرعت برای دفاع آماده شویم. این جوانان، روش امام حسین (ع) را الگوی خود قرار دادند و به كاروان او پیوستند و خویش را در راه حقیقت و عدالت فدا كردند.»

راز پابرجایی هر امت

«هر امت و ملتی پابرجا می ماند، نه به جهت پابرجایی افراد و اشخاص بلكه به جهت اهداف و رسالت آن پابرجا می مانند. هر امتی حتی اگر بعضی از افرادش از میان بروند و هزارها و ده ها هزار نفر از اعضای آن كشته شوند، باز هم پابرجا می ماند. سِرّ قوت و ضعف در هر امتی همین جاست.»

مدل کودک

تولید, جامعه, خانواده, کودک, مد و فشن

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~