در گزارش مدل كودك اعلام شد واریز یك مرحله ای كمك معیشتی برخی معترضان

در گزارش مدل كودك اعلام شد واریز یك مرحله ای كمك معیشتی برخی معترضان

در گزارش مدل كودك اعلام شد واریز یك مرحله ای كمك معیشتی برخی معترضان

مدل كودك: یارانه معیشتی برخی خانوارهای معترض كه اعتراض آنها مورد پذیرش واقع شده بود، در حالی به صورت تك مرحله ای به حساب آنها واریز شده كه طبق وعده مسئولان، باید هر سه مرحله به صورت یكجا پرداخت می شد.

به گزارش مدل كودك به نقل از مهر، سه شنبه هفته گذشته مصادف با هشتم بهمن ماه، سومین مرحله یارانه معیشتی به حساب خانوارهای مشمول این طرح واریز شد. طبق اعلام مهدی قمصریان، سخنگوی سازمان برنامه و بودجه، در این مرحله ۷۵۷ هزار و ۳۲۴ خانوار دیگر كه درخواست بررسی دوباره آنها از طرف وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعی تأیید شده، حمایت معیشتی مرحله اول و دوم و سوم را همزمان دریافت خواهند كرد.
اما در صورتیكه قرار بود یارانه معیشتی هر سه نوبت ماه های آذر، دی و بهمن ۷۵۷ هزار و ۳۲۴ خانوار معترض، به صورت یكجا به حساب آنها واریز شود، برخی خانوارهای مشمول در تماس با خبرگزاری مهر اعلام نمودند كه فقط یك مرحله از یارانه معیشتی را دریافت كرده اند.
در همین زمینه حسین میرزایی، سخنگوی ستاد شناسایی مشمولان یارانه معیشتی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تأیید این مساله اظهار داشت: وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی صرفاً مسئولیت شناسایی خانوارها و رسیدگی به اعتراضات را بر عهده دارد كه دراین زمینه، فهرست معترضانی كه درخواست آنها مورد موافقت قرار گرفته بود، به سازمان برنامه و بودجه اعلام شده است.
سخنگوی ستاد شناسایی مشمولان یارانه معیشتی اضافه كرد: برمبنای اعلام مسئولان سازمان برنامه و بودجه، معوقات خانوارهای معترضی كه از سه نوبت، فقط یك یا دو نوبت به حساب آنها واریز شده تا اختتام امسال واریز خواهد شد. به گزارش مدل كودك به نقل از مهر، برمبنای تصمیم دولت، كمك معیشتی به تناسب بعد خانوار پرداخت می شود، بدین سان كه برای خانوارهای تك نفره ۵۵ هزار تومان، دو نفره ۱۰۳ هزار تومان، سه نفره ۱۳۸ هزار تومان، چهارنفره ۱۷۲ هزار تومان و پنج نفره و بیشتر ۲۰۵ هزار تومان واریز انجام می شود.

منبع:

مدل کودک

تولید, جامعه, خانواده, کودک, مد و فشن

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~