تصویب ۵ ماده از طرح سازمان نظام صنفی هنرمندان در كمیسیون فرهنگی مجلس

تصویب ۵ ماده از طرح سازمان نظام صنفی هنرمندان در كمیسیون فرهنگی مجلس

تصویب ۵ ماده از طرح سازمان نظام صنفی هنرمندان در كمیسیون فرهنگی مجلس

مدل كودك: سخنگوی كمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ضمن تشریح بررسی های كمیسیون متبوع خود از تصویب ۵ ماده از طرح سازمان نظام صنفی هنرمندان ایران آگاهی داد.
سیده فاطمه ذوالقدر در گفت و گو با ایسنا، درباب جلسه امروز كمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در جلسه امروز كمیسیون بار دیگر اصلاحات طرح سازمان نظام صنفی هنرمندان ایران را مورد بحث و بررسی قرار دادیم و ۵ ماده از این طرح را ضمن ایجاد تغییرات جزئی به تصویب رساندیم.
وی ادامه داد: ماده ۸ این طرح اركان و تشكیلات سازمان را تشریح می كند. ماده ۹ به تركیب مجمع سازمان می پردازد و ماده ۱۰ نیز وظایف مجمع سازمان را یاد شده قرار می دهد.
سخنگوی كمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی مواد ۱۱ و ۱۲ این طرح را تشریح نمود و اظهار داشت: ماده ۱۱ این طرح می گوید كه رئیس كل سازمان بالاترین مقام اجرایی، اداری، مالی و نماینده قانونی سازمان در كلیه مراجع با حق توكیل به غیر می باشد و در حدود مصوبات مجمع و شورای عالی و مقررات و ضوابط مربوط به دارای اختیار كامل است كه از جانب مجمع عمومی از بین منتخبین هیات مدیره سراسر كشور و اعضای سابق شورای عالی به مدت چهار سال انتخاب می شود. ماده ۱۲ این طرح نیز اعضای شورای عالی هنرمندان را تشریح می كند و می گوید این شورا مركب از ۷ نفر شامل رئیس كل و ۶ نفر از هر رشته هنری می باشد كه توسط مجمع انتخاب می شود كه تبصره این ماده نیز حذف شد.

منبع:

مدل کودک

تولید, جامعه, خانواده, کودک, مد و فشن

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~