براساس مصوبه كمیسیون تلفیق بودجه واردات خودرو در سال ۹۹ مجاز است

براساس مصوبه كمیسیون تلفیق بودجه واردات خودرو در سال ۹۹ مجاز است

براساس مصوبه كمیسیون تلفیق بودجه واردات خودرو در سال ۹۹ مجاز است

مدل كودك: لایحه بودجه سال آینده كه هم اینك به شورای نگهبان ارائه شده، در یكی از بندهای الحاقی خود، واردات خودرو را به صورت مشروط مجاز كرده است.

به گزارش مدل كودك به نقل از گمرك، در شرایطی كه دولت در لایحه ابتدایی خود برای سال آینده، درآمدی از محل واردات خودرو ندیده بود، هم اینك كمیسیون تلفیق در متن لایحه بودجه سال آینده كه به شورای نگهبان ارائه كرده، واردات مشروط خودرو را در نظر گرفته است.
در بند الحاقی ۷ ذیل تبصره ششم این لایحه آمده است: «در سال ۱۳۹۹ واردات خودرو های سبك و سنگین (با اولویت خودرو های تركیبی (هیبریدی)» و ماشین آلات معدنی و راه سازی با ارز منشأ خارجی، طبق قوانین و مقررات مجاز است».

منبع:

مدل کودک

تولید, جامعه, خانواده, کودک, مد و فشن

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~