با شیوع ویروس كرونا در جهان؛ تولید جهانی خودرو ۱ و چهار دهم میلیون دستگاه كاهش خواهد یافت

با شیوع ویروس كرونا در جهان؛ تولید جهانی خودرو ۱ و چهار دهم میلیون دستگاه كاهش خواهد یافت

با شیوع ویروس كرونا در جهان؛ تولید جهانی خودرو ۱ و چهار دهم میلیون دستگاه كاهش خواهد یافت

به گزارش مدل كودك شیوع جهانی ویروس كرونا كه كارخانه های خودروسازی آمریكای شمالی، اروپا و آمریكای لاتین را به تعطیلی كشانده است، سبب خواهد شد كه تولید جهانی خودرو، سال جاری ۱.۴ میلیون دستگاه كاسته می شود.
به گزارش مدل كودك به نقل از مهر به نقل از سی ان بی سی، تحقیقات جدید آی اچ اس ماركیت نشان داده است با شیوع جهانی ویروس كرونا كه كارخانه های خودروسازی آمریكای شمالی، اروپا و آمریكای لاتین را به تعطیلی كشانده است، تولید جهانی خودرو سال جاری ۱.۴ میلیون دستگاه كاسته می شود. خودروسازی های سراسر دنیا اعلام نموده اند برای پاكسازی و ایمن سازی خط تولید خود و مقابله با شیوع كرونا، موقتاً خط های تولیدی خویش را تعطیل می كنند. این تعطیلی ها كه در بعضی موارد می تواند تا ۳ هفته هم طول بكشد سبب ضرر سنگین و فوری ای برای خودروسازان خواهد شد؛ چون كه در این مدت تولید آنها متوقف شده است.

مدل کودک

تولید, جامعه, خانواده, کودک, مد و فشن

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~