بازی های ایرانی در خانه، ۱۳ حالا می بینی، حالا نمی بینی

بازی های ایرانی در خانه، ۱۳ حالا می بینی، حالا نمی بینی

بازی های ایرانی در خانه، ۱۳ حالا می بینی، حالا نمی بینی

مدل كودك: حالا می بینی، حالا نمی بینی، بازی ساده و در عین حال هیجان انگیزی است كه موجب تقویت قدرت تمركز افراد می شود، بدین سبب پیشنهاد خوبی برای روزهای قرنطینه و سرگرم كردن اعضای خانواده خصوصاً كودكان و نوجوانان است.
پاییزه طاهری-مربی بازی های خلاق- در گفت گو با ایسنا، بازی جدیدی به اسم «حالا می بینی حالا نمی بینی» را معرفی نمود و در توضیح این بازی این طور شرح می دهد كه برای این بازی ۱۰ تا ۲۰ جسم و وسیله كوچك مثل تراش، پاك كن، مداد، قیچی، قاشق، چنگال و… را در یك سینی بزرگ می چینید.
بازیكن ها در دو گروه مقابل هم می نشینند. گروه اول به همه اشیاء داخل سینی در مدت یك دقیقه با دقت نگاه می كند. بعد اشیاء را با پارچه ای می پوشانند. سپس چشم طرف مقابل را می بندند و یك یا دو وسیله را برمی دارند.
وقتی چشمش را باز كردند، باید حدس بزنند كه چه وسیله ای كم شده است؟ اگر درست حدس زد همچنان بازی در درست اوست و باردیگر چشم او را می بندند و وسیله بعدی را حذف می كنند و باید حدس بزند كه كدام شی از سینی كم شده است؟ اگر نتوانست درست حدس بزند؛ بازی با طرف مقابل ادامه می یابد.
گروهی كه بیشترین حدس های درست را داشته باشد، بیشترین امتیاز را كسب كرده و برنده بازی است.

منبع:

مدل کودک

تولید, جامعه, خانواده, کودک, مد و فشن

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~