چالشی خلاقانه برای مبارزه با اثرات اقتصادی كرونا ویروس

چالشی خلاقانه برای مبارزه با اثرات اقتصادی كرونا ویروس

چالشی خلاقانه برای مبارزه با اثرات اقتصادی كرونا ویروس

مدل كودك: چالش «پنجاه پنجاه (Fifty-Fifty)» با هدف مبارزه با اثرات اقتصادی ویروس كرونا توسط گروهی از دانشجویان كشور و با همكاری كانون همگرایی رویكردهای بین المللی (كهربا) دانشگاه صنعتی امیركبیر انجام می شود.
به گزارش مدل کودک به نقل از ایسنا، گروهی از دانشجویان کشور با همکاری کانون همگرایی رویکردهای بین المللی امیرکبیر (کهربا) با طراحی چالش خلاقانه «پنجاه پنجاه (Fifty-Fifty)» به مبارزه با اثرات اقتصادی ویروس کرونا رفته اند.

«پنجاه پنجاه (Fifty-Fifty)» یک جنبش جهانی است که برای کاهش اثرات اقتصادی ویروس کرونا بر افرادی که تحت تأثیر این پاندمی با کاهش یا قطع درآمد روبه رو شده اند، طراحی شده است.

شرکت کنندگان در این چالش ۵۰ درصد از درآمد یک هفته یا یک ماه خودرا به انتخاب خود با یک یا چند نفر که درآمد آنها تحت تاثیر همه گیری ویروس کرونا قرارگرفته، تقسیم می کنند، در آخر در وب سایت www.5050.ngo اطلاعات خودرا ثبت می کنند.

در این وب سایت تعداد شرکت کنندگان در این چالش به تفکیک کشور نمایش داده می شود.

شرکت کنندگان می توانند با جستجو و پرسش از میان افرادی که می شناسند، افرادی را برای ۵۰۵۰ کردن درآمد خود پیدا کرده یا مبلغ مورد نظر را به مراکز موردنظر خود اهداء کنند.

با توجه به این که در چالش پنجاه پنجاه نیاز به مراجعه حضوری و امکانات لجستیکی جداگانه وجود ندارد و افراد به صورت غیرمتمرکز به یکدیگر کمک می کنند، این حرکت به سرعت می تواند فراگیر شده، قدرت خرید افراد لطمه دیده را افزایش دهد و سبب حرکت مجدد چرخ اقتصاد شود.

علاقه مندان به شرکت در چالش پنجاه پنجاه می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت www.5050.ngo مراجعه کنند.

منبع:

مدل کودک

تولید, جامعه, خانواده, کودک, مد و فشن

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~