نرخ بهاره انواع ماهی در میادین میوه و تره بار اعلام شد؛ كاهش قیمت ۳۴ نوع ماهی در میادین میوه و تره بار

نرخ بهاره انواع ماهی در میادین میوه و تره بار اعلام شد؛ كاهش قیمت ۳۴ نوع ماهی در میادین میوه و تره بار

نرخ بهاره انواع ماهی در میادین میوه و تره بار اعلام شد؛ كاهش قیمت ۳۴ نوع ماهی در میادین میوه و تره بار

مدل كودك: بر مبنای آخرین نرخنامه سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران، نرخ بهاره انواع ماهی و آبزیان تازه و منجمد در میادین میوه و تره بار تهران اعلام گردید.
به گزارش مدل کودک به نقل از مهر، در این نرخ نامه قیمت ۲۶ نوع ماهی تازه و ۸ نوع ماهی منجمد کاهش داشته و قیمت سایر آبزیان ثابت مانده است. بر طبق این گزارش، ۳۴ نوع ماهی تازه و منجمدی که قیمت آنها کاهش داشته اند، به شرح زیر اعلام شده است. ۱. بیگ هد با ۲ هزار تومان کاهش، ۱۹ هزار تومان ۲. فیتوفاگ با ۱، ۵۰۰ تومان کاهش، ۱۸ هزار تومان ۳. قزل آلای رنگین کمان با ۳ هزار تومان کاهش، ۲۷ هزار تومان ۴. قزل آلای گوشت نارنجی با ۱، ۵۰۰ تومان کاهش، ۲۹، ۵۰۰ تومان ۵. کپور با هزار تومان کاهش، ۲۹ هزار تومان ۶. بیگ هد زنده با ۲ هزار تومان کاهش، ۲۲ هزار تومان ۷. کپور زنده با هزار تومان کاهش، ۳۱ هزار تومان ۸. فیتوفاگ زنده با هزار تومان کاهش، ۲۲ هزار تومان ۹. قزل آلای رنگین کمان زنده با ۲ هزار تومان کاهش، ۳۱، ۸۰۰ تومان ۱۰. قزل آلای گوشت نارنجی زنده با ۲ هزار تومان کاهش، ۳۳ هزار تومان ۱۱. پرستو با ۲ هزار تومان کاهش، ۳۸ هزار تومان ۱۲. حلوا سیاه با ۷ هزار تومان کاهش، ۵۸ هزار تومان ۱۳. راشکو با ۴ هزار تومان کاهش، ۱۰۵ هزار تومان ۱۴. سارم با هزار تومان کاهش، ۲۵ هزار تومان ۱۵. سکن با ۵ هزار تومان کاهش، ۴۵ هزار تومان ۱۶. سلطان ابراهیم با ۵ هزار تومان کاهش، ۲۰ هزار تومان ۱۷. سنگر با ۳ هزار تومان کاهش، ۴۲ هزار تومان ۱۸. سنگر طلایی با ۴ هزار تومان کاهش، ۴۹ هزار تومان ۱۹. شهری با ۴ هزار تومان کاهش، ۴۶ هزار تومان ۲۰. شیر با ۲ هزار تومان کاهش، ۶۳ هزار تومان ۲۱. شیر خلیج فارس با ۳ هزار تومان کاهش، ۷۴ هزار تومان ۲۲. قباد با ۲ هزار تومان کاهش، ۵۳ هزار تومان ۲۳. کوتر دُم سیاه با ۳ هزار تومان کاهش، ۳۶ هزار تومان ۲۴. گیش مقوایی با ۳ هزار تومان کاهش، ۳۹ هزار تومان ۲۵. هامور با ۴ هزار تومان کاهش، ۵۹ هزار تومان ۲۶. همام با ۷ هزار تومان کاهش، ۴۸ هزار تومان ۲۷. حلوای منجمد با ۵ هزار تومان کاهش، ۵۱ هزار تومان ۲۸. سارم منجمد با ۲ هزار تومان کاهش، ۲۲ هزار تومان ۲۹. سکن منجمد با ۳ هزار تومان کاهش، ۴۲ هزار تومان ۳۰. سلطان ابراهیم منجمد با ۳ هزار تومان کاهش، ۱۷ هزار تومان ۳۱. شیر منجمد با ۲ هزار تومان کاهش، ۷۱ هزار تومان ۳۲. کوتر دُم سبز منجمد با ۴ هزار تومان کاهش، ۴۰ هزار تومان ۳۳. کوتر دُم سیاه منجمد با ۲ هزار تومان کاهش، ۳۳ هزار تومان ۳۴. گیش مقوایی منجمد با ۴ هزار تومان کاهش، ۳۱ هزار تومان

مدل کودک

تولید, جامعه, خانواده, کودک, مد و فشن

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~