وزارت ارشاد سه ماه برای تاسیس انجمن های سراسری فرصت داد

وزارت ارشاد سه ماه برای تاسیس انجمن های سراسری فرصت داد

وزارت ارشاد سه ماه برای تاسیس انجمن های سراسری فرصت داد

به گزارش مدل كودك وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره تشكیل انجمن های سراسری فرهنگ، هنر و رسانه اطلاعیه داد.
حامد سهرابی نماینده وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و دبیر کمیسیون تشکیل کانون فراگیر فرهنگ، هنر و رسانه، در مورد تاسیس انجمن های سراسری اعلام نمود: انجمن ها و تشکل های حرفه ای فعال حوزه فرهنگ، هنر و رسانه می توانند از تاریخ انتشار این اطلاعیه به مدت سه ماه برای ارسال تقاضای تاسیس انجمن صنفی سراسری یا تقاضای تبدیل وضع خود به اداره کل سازمان های کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رجوع کنند.
به گزارش مدل کودک به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در متن این اطلاعیه آمده است:
«پس از سال ها تلاش و پیگیری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مشارکت فعال بیشتر از ۱۴ تشکل فرهنگی و هنری موفق به دریافت مصوبه شماره ۱۰۵۵۶۹‏/ت ۵۶۹۱۴ ه مورخ ۲۲‏/۸‏/۹۸ هیات محترم وزیران در جهت اجرای جزء یک بند (چ) ماده ۹۲ قانون برنامه ششم توسعه می شود. به باعث بندهای ۴ و ۷ مصوبه مذکور کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارتین فرهنگ و ارشاد اسلامی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ۷ نفر از نمایندگان تشکل های فعال حوزه فرهنگ، هنر و رسانه تشکیل و مامور و مسئول اجرای بخش های مربوطه و تدوین دستورالعمل ها و شیوه نامه های اجرایی آن تا زمان تشکیل کانون فراگیر می شود.
به باعث تصویب نامه یاد شده «اشخاص حقیقی پدید آورنده آثار فرهنگی و هنری و شاغلان بخش فرهنگ، هنر و رسانه می توانند برای تاسیس انجمن صنفی سراسری در رسته تخصصی، درخواست خویش را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه کنند.» با این حکم صنوف مربوطه که پیش تر در تشکیل انجمن های صنفی محدودیت هایی از قبیل احراز شرایط لازم برابر دستورالعمل های وزارت کار و محدوده فعالیت استانی و کمبود تعداد اعضاء لازم در یک رسته تخصصی در استان را داشتند می توانند به سادگی تقاضای خویش را به وزارت مزبور ارائه و در صورت بروز اختلاف نظر در ثبت یا شمول متقاضیان به مفاد تصویب نامه با وزارت کار، کمیسیون مبحث بند ۴ تصویب نامه هیات وزیران یا همان کمیسیون تشکیل کانون فراگیر فرهنگ، هنر و رسانه صالح به اعلام نظر خواهد بود.
با یاری خداوند متعال بعد از جلسات مختلف کمیسیون تشکیل کانون فراگیر فرهنگ، هنر و رسانه موفق به تصویب دستورالعمل و همینطور شیوه نامه تاسیس انجمن های صنفی فرهنگ، هنر و رسانه و کانون های مربوط شده و در همین راستا برابر بند ۷ تصویب نامه هیات وزیران تایید و موافقت وزرای فرهنگ و ارشاد اسلامی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی را دریافت می نماید و برای اجرا هر دو متن طی نامه های شماره ۴۸۵۵ مورخ ۲۰‏/۱‏/۹۹ و شماره ۳۰۹۶۶ مورخ ۳۱‏/۲‏/۹۹ مدیرکل سازمان های کارگری و کارفرمایی معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مدیران کل اجرایی وزارت مزبور در سرتاسر کشور ابلاغ گردیده است.
با تصویب و ابلاغ دستورالعمل و شیوه نامه مورد اشاره هم اکنون وارد مرحله اصلی شده و هر دو وزارت خانه آماده پاسخگویی به تقاضای متقاضیان هستند. با عنایت به این که شرایط و ضوابط مربوطه به تفصیل در دستورالعمل و شیوه نامه مورد اشاره آمده از ذکر آن خودداری و برای شفاف سازی و اطلاع رسانی بهتر هر دو متن و ابلاغیه های مربوطه را منتشر می شود.

انجمن های موجود فعال در حوزه فرهنگ، هنر و رسانه سه ماه از تاریخ انتشار این خبر فرصت دارند؛نکته قابل توجه برای تشکل های فعال موجود در این عرصه این است که برابر ماده ۴ شیوه نامه مورد اشاره «کلیه انجمن های موجود فعال درحوزه فرهنگ، هنر و رسانه که مورد تایید کمیسیون هستند، سه ماه از تاریخ انتشار اطلاعیه کمیسیون فرصت دارند حسب مورد نسبت به ارسال تقاضای تاسیس انجمن های صنفی سراسری ذی ربط یا تقاضای تبدیل وضع خود و تکمیل مدارک و تحویل آن به کمیسیون یا اداره کل [سازمان های کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی] اقدام نمایند. چنانچه با انقضای این مهلت، تقاضایی از جانب انجمن های مذکور ارائه نشود، هر ذی نفع واجد شرایطی می تواند با رعایت این شیوه نامه، مبادرت به ثبت تقاضای تاسیس انجمن صنفی در اداره کل کند».
البته مهلت سه ماهه مذکور در این ماده، در موارد خاص، برای انجمن هایی که بنا به علل موجه و مورد تایید کمیسیون موفق به طرح تقاضای خود نشوند، صرفا برای یک بار و حداکثر تا مدت سه ماه با تصویب کمیسیون قابل تمدید است. ازاین رو از تاریخ این اطلاعیه ضروریست تشکل های فعال موجود مانند انجمن های هنرهای تجسمی، کانون ها و انجمن های ذیل خانه های سینما، تئاتر و موسیقی در مورد این مساله و دریافت تصمیمات لازم تسریع نمایند.»

شیوه نامه تاسیس انجمن های صنفی فرهنگ، هنر و رسانه و کانون های مربوط
دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت انجمن های صنفی فرهنگ، هنر و رسانه و کانون های مربوطه

مدل کودک

تولید, جامعه, خانواده, کودک, مد و فشن

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~