در گزارش مدل كودك مطرح شد وراث سهام عدالت گواهی انحصار ورثه را بگیرند و صبر كنند

در گزارش مدل كودك مطرح شد وراث سهام عدالت گواهی انحصار ورثه را بگیرند و صبر كنند

در گزارش مدل كودك مطرح شد وراث سهام عدالت گواهی انحصار ورثه را بگیرند و صبر كنند

سخنگوی سهام عدالت اظهار داشت: وراث فعلا گواهی انحصار وراثت را از دادگاه صالحه دریافت كرده و صبر كنند تا ارتباط شركت سپرده گذاری با قوه قضائیه به صورت مكانیزه برقرار شود.
سخنگوی سهام عدالت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: وراث فعلاً گواهی انحصار وراثت را از دادگاه صالحه دریافت کرده و صبر کنند تا ارتباط شرکت سپرده گذاری با قوه قضائیه به صورت مکانیزه ایجاد شود. طراحی ما بگونه ای است که احتیاج به هیچ رجوع حضوری نیست. وی درباره افرادی که هنگام ثبت نام در سامانه کارگزاری ها خطای معتبر نبودن شماره تلفن همراه دریافت می کنند، اظهار داشت: این افراد با رفتن به سایت sahamedalat.ir می توانند اطلاعات خودشان را تکمیل کنند. وی در پاسخ به این سؤال که این افراد در ثبت نام در سامانه سهام عدالت مشکلی برای ورود ندارند و تنها مشکلشان ثبت نام در سامانه کارگزاری هاست، اضافه کرد: اگر تنها هنگام ورود به سامانه سهام عدالت کارگزاری ها این خطا روی می دهد، سامانه آن کارگزاری ایراد دارد و آن فرد باید کارگزاری دیگری را برای فروش سهام عدالت خود انتخاب نماید.

مدل کودک

تولید, جامعه, خانواده, کودک, مد و فشن

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~