مشاور وزیر ارشاد مطرح كرد جزئیات طرح بازخوانی ساختار فرهنگ و رسانه

مشاور وزیر ارشاد مطرح كرد جزئیات طرح بازخوانی ساختار فرهنگ و رسانه

مشاور وزیر ارشاد مطرح كرد جزئیات طرح بازخوانی ساختار فرهنگ و رسانه

به گزارش مدل کودک خراسان رضوی مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اقدامات انجام شده جهت بازخوانی ساختار فرهنگ و رسانه کشور را شرح داد.

یاسر جلالی در نشست تخصصی بازخوانی ساختار فرهنگ و رسانه که بامداد دوشنبه، ۲۲ آذر، در مشهد برگزار شد، اظهار نمود: برنامه ای تحت عنوان طراحی و معماری ساختار فرهنگ و رسانه و با سرفصل های مختلف تعریف شده تا در چارچوب ساختار اجرایی مشترک پیگیری شود. طبق برنامه ریزی ها سعی شده تا حد امکان کار مشارکتی صورت گیرد و عناصر مختلف فعال در کشور مانند خبرگان و فعالان در این طراحی مشارکت داشته باشند تا این کار صرفاً در چارچوب دبیرخانه شورایعالی انقلاب فرهنگی یا یک مرکز پژوهشی انجام نشود.

وی افزود: در این راستا یک ساختار اجرایی پیشنهاد شد که در گام نخست مورد وفاق دبیرخانه شورایعالی انقلاب فرهنگی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی و کمیسیون فرهنگی مجلس قرار گرفت. علاوه بر این ساختار مزبور مورد تأیید رئیس جمهور و مقام معظم رهبری قرار گرفته تا با رویکرد مشارکت حداکثری صورت گیرد. بر این اساس در ابتدا در جهت آماده شدن اذهان سرفصل هایی برای آن آماده شد.

جلالی خاطرنشان کرد: انگیزه نداشتن خبرگان و فعالان برای مشارکت در این طرح یکی از مشکلاتی است که در این خصوص وجود داشت و امکان دارد به جهت تجربه های تلخ گذشته بوجود آمده باشد. ازاین رو جهت ایجاد انگیزه برای این افراد سعی کردیم. ازاین رو فراخوانی منتشر گردید تا نظرات و ایده ها عرضه شود و تابحال ۳۷۷ ایده و نظر دریافت کرده ایم که ۱۵۱ ایده آن ساختارمند است. همینطور کوشیده ایم محتواهای ساختاری مانند کارهای پژوهشی که در چارچوب کتاب و مقاله پیش از این در کشور ساخته شده است را مورد تحلیل قرار دهیم. این موارد هم شامل ۱۰۸ پژوهش و محتوا می شود. بعلاوه نشست های مشورتی برگزار شد تا در مورد چیستی و عناصر معماری و بازسازی این ساختار و همینطور روش دستیابی به آن بحث و تبادل نظر صورت گیرد.

وی تصریح کرد: علاوه بر این از تمام ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ها درخواست کردیم نظرات خویش را به ما منتقل کنند و کارهای پژوهشی استان ها در این عرصه را در اختیار ما قرار دهند و همینطور صاحب نظران، نخبگان و فعالان این حوزه را به ما معرفی نمایند.

مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به اینکه ارزیابی محتوای رسانه ها هم در این طرح مورد توجه قرار گرفته، بیان نمود: بگونه ای که گاهی محتوای منسجمی وجود نداشته اما برخی نظرات و سخنان عناصر فعال مانند اعضای شورا، مسؤلان و کارشناسان که در رسانه ها انتشار یافته مورد تحلیل قرار گرفته است. هم اکنون حتی یک گزاره از ساختار فعلی دفاع نمی کند و به شکلی تمام افراد معتقدند ساختار فعلی پاسخگوی نیازها و شرایط جامعه نیست.

وی اظهار داشت: به صورت کلی ۳۵ درصد راهکارهای عرضه شده، بدون تحول و قابل دستیابی و تحقق است. عمده گزاره ها هم معتقدند کارها و برنامه ریزی ها باید در چارچوب یک مرجع و راهبری واحد صورت گیرد.

جلالی اظهار نمود: با استقرار فرشاد مهدی پور بعنوان معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مبحث بازآرایی رسانه ای در کشور عنوان شد و در این حوزه هم اقداماتی صورت گرفته و نشست هایی برگزار گردید. همینطور در دبیرخانه شورای انقلاب فرهنگی سامانه ای برای جمع سپاری تحت عنوان هم اندیشی آماده شده تا بتوانیم بعد از دریافت نظرات اولیه به شکلی ارتباطی ۲ طرفه ایجاد شود.

دبیر شورای صدمه شناسی مسائل فرهنگی بیان نمود: علاوه بر اقدامات یاد شده شوراهای فرهنگ عمومی استان ها، شورای سیاستگذاری ائمه جمعه فعالیت خویش را شروع کرده اند و نشست های استانی هم شروع شد. همینطور مدلی در جهت پشتیبانی از کارهای پژوهشی و پژوهش های دانشگاهی آماده کرده ایم و همزمان تحقیقاتی را با بعضی از مراکز پژوهشی پیش برده ایم. همینطور از راه ادارات کل تبلیغات اسلامی و وزارت فرهنگ و ارشاد هم نظرات صاحب نظران مورد استفاده قرار گرفته است و ظرفیت های بسیج و انجمن اسلامی دانش آموزان هم فعالیت دارد. بعلاوه نشست های مشورتی با گروههای متعدد در استانهای مختلف و تهران برگزار می گردد.

وی اظهار داشت: ازاین رو نظرات حدود ۸۰۰ نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم دریافت شده و کوشیده ایم تا سخنان و نظرات تمام افراد شنیده شود. بار اصلی بازسازی بر دوش فعالان و عناصر مؤثر در حوزه فرهنگ و رسانه است و بنابراین مشارکت آنها در جهت دستیابی با ساختار لازم است. بخش های دولتی امکان دارد بتوانند به طرح ها، ساختار و سند منسجم دست یابند اما اجرای آن بدون همراهی این شبکه امکان پذیر نیست. ازاین رو در شرایطی که فعالان و خبرگان از ابتدا در تدوین و آماده سازی حضور و شرکت داشته باشند، مشارکت آنها در ادامه برنامه ها هم ایجاد خواهد شد.

جلالی افزود: همزمان تلاش داریم تصویری از وضعیت فرهنگی داشته باشیم. در این راستا چهار تحلیل بودجه آماده کرده ایم که سه تحلیل در چارچوب های نهادی، موضوعی و استانی عرضه و انتشار یافته است.

جلالی افزود: در بودجه عمومی سرفصل فرهنگ تعریف شده اما سرفصل ها و ردیف های فرهنگی در سرفصل های غیرفرهنگی مانند دفاعی، صنعت و آموزش هم وجود دارد. بنابراین تحلیل آن تصویر دقیق تری از بودجه عمومی را نمایان می سازد. در بخش موضوعی هم سازگاری تخصیص بودجه با اولویت های در نظر گرفته شده، مورد بررسی قرار می گیرد.

وی اضافه کرد: در بخش چهارم هم در جهت دستیابی به حوزه های درآمدی اقدام می شود؛ بگونه ای که منابع خارج از بودجه عمومی، دستگاههای رسمی، شرکت ها، مؤسسات عمومی و… که در بودجه عمومی قرار نگرفته اما هزینه هایی را در بخش فرهنگ صرف می کنند، مورد توجه قرار می گیرند. تلاش داریم دسترسی عمومی به هر آنچه در این راه دست یافته ایم را فراهم سازیم تا از این طریق دسترسی به منابع وجود داشته باشد.

بار اصلی فرهنگ باید بر عهده مردم قرار گیرد

محمد حسین زاده، مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی هم در این جلسه اظهار داشت: ساختارها مانند جاده عمل می کند و ساختارهای نامناسب و نادرست، همانند جاده ای خاکی است که از سرعت حرکت می کاهد و حتی ماشین را گرفتار نقص و تصادف می کند. به نظر من مشکل حوزه فرهنگی هم در ارتباط با ساختارهاست؛ بنابراین این ساختار باید در جهت بالا بردن سرعت کار و هماهنگی، هم افزایی و مکمل بودن میان دستگاههای مختلف ایجاد شود.

وی افزود: با عنایت به گستره فعالیتهای فرهنگی در سرتاسر کشور و جریان های مردمی و حاکمیتی، کارها و برنامه های خوب زیادی انجام شده اما به جهت این که ارتباط میان ساختارها با یکدیگر قطع است، هم افزایی شکل نگرفته و به تعبیری زمینه رشد را فراهم نمی نماید. فرهنگ بسیار منعطف، سیال و همواره درحال تغییر است؛ در حالیکه ساختارهای موجود نمی تواند متناسب با نیازهای روز حرکت کرده و با آن هماهنگ شود.

حسین زاده با تاکید بر این که بار اصلی فرهنگ باید بر عهده مردم قرار گیرد، خاطرنشان کرد: با این وجود در سالهای گذشته و بخصوص بعد از گذشت چند سال از پیروزی انقلاب جهت ساختارسازی حاکمیتی گام برداشته ایم و کمک به تقویت کمی و کیفی نهادها و ساختارهای مردمی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. ازاین رو اگر خروجی طرح ها و برنامه ریزی در جهت رشد کیفی و کمی و جریان سازی ساختارهای مردمی در بخش های فرهنگ، هنر و ادبیات صورت گیرد، نتیجه بخش خواهد بود. با این وجود اگر با رویکرد سنگین تر و فربه تر شدن ساختار حاکمیتی عمل نماییم، این ساختار توانایی حرکت نخواهد داشت و به نظر من مسیری بی راهه در پیش گرفته ایم.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی تصریح کرد: ساختار مردمی دارای انگیزه است و بسیار منعطف و به روز عمل می کند و امکان کار تخصصی و عمیق در آن مهیاست. ازاین رو حاکمیت باید شبکه ارتباطی ساختارهای مردمی را تقویت و تسهیل کند.

وی اظهار داشت: در خراسان رضوی و شهر مشهد تشکل های مردمی بسیاری فعالیت می نمایند که گاهی فعالیتهای بیشتری در مقایسه با اداره کل انجام داده اند و اثرگذاری بیشتری هم داشته است، چونکه در اداره کل به صورت کارمندی و اداری برخورد می شود، در حالیکه این تشکل ها تمام روز را جهادی و انقلابی عمل می کنند. اگر تشکل های مردمی مورد توجه قرار گیرند سیاستگذاری جایگزین بخش های اجرایی ساختارهای حاکمیت می شود و این بخش ها بعنوان تقویت کننده و حامی عمل خواهند کرد. ساختارهای حاکمیتی برای اقدامات و فعالیتهای خود محدودیت هایی دارد و به شکلی عمل آنها وابسته به ابلاغ ها و تأمین بودجه است ولی تشکل های مردمی بسیار چابک عمل می کند.

حسین زاده اظهار داشت: همانطور که امام خمینی(ره) با تاکید بر توان هسته های کوچک مردمی توانست با رژیم طاغوت روبرو شود و ساختار عظیم اداره را از میان بردارد. به نظر من نقطه قوت و جهش جمهوری اسلامی در بخش فرهنگی هم همانند بخش های اقتصادی و اجتماعی توجه به ساختارهای مردمی است.

مدل کودک

تولید, جامعه, خانواده, کودک, مد و فشن

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~