در گفت وگو با مدل كودك مطرح شد: نقش سردار سلیمانی در گسترش فرهنگ انقلاب اسلامی

در گفت وگو با مدل كودك مطرح شد: نقش سردار سلیمانی در گسترش فرهنگ انقلاب اسلامی

در گفت وگو با مدل كودك مطرح شد: نقش سردار سلیمانی در گسترش فرهنگ انقلاب اسلامی

به گزارش مدل کودک خراسان رضوی پژوهشگر مطالعات فرهنگی و اجتماعی با اشاره به نقش شهید سلیمانی در تقویت گفتمان انقلاب اسلامی، اظهار داشت: شهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی زمینه شکل گیری فرهنگ حماسی مبتنی بر گفتمان امروزی انقلاب اسلامی را فراهم ساخته است.

محمد جواد استادی در گفت و گو با ایسنا درباب تأثیرات زندگی و شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی بر گسترش گفتمان انقلاب اسلامی اظهار نمود: فراهم کردن سرمایه اجتماعی در جهت حرکت پیش رونده و رو به جلو یکی از مباحثی که در تمام نظام های اجتماعی و ساختارهای حاکمیتی جامعه مورد توجه قرار داشته و پیگیری می شود. بدین سبب تمام حکومت ها و جوامع مبتنی بر سرمایه اجتماعی و تقویت این سرمایه تلاش می کنند تا از این طریق حکومت و گفتمان آن استمرار یابد.

وی افزود: گفتمان انقلاب اسلامی نیز بر خلاف گفتمان های سایر جوامع و انقلاب های دیگر کشورها زنده و پویا است؛ پس باید جهت جاری بودن آن در طول تاریخ تلاش شود. حماسه یکی از مواردی که سبب عمومیت و امتداد این گفتمان می شود. اساسا در فرهنگ تمام کشورها موضوع حماسه زمینه ایجاد و پرورش نیروی اجتماعی لازم برای حرکت به سمت اهداف تبیین شده را فراهم می سازد.

این پژوهشگر مطالعات فرهنگی و اجتماعی تصریح کرد: شهادت سردار سلیمانی نیز همچون حماسه ها محسوب می شود؛ به این معنا که فضایی را بوجود می آورد که برمبنای آن می توان فرهنگ حماسی را مبتنی بر گفتمان امروزی انقلاب اسلامی تقویت کرده و سرمایه اجتماعی را در جهت آن هدایت کرد. بعنوان مثال افراد از تمام اقشار جامعه با تفکرات و ایدئولوژی های مختلف در تشییع پیکر سردار سلیمانی شرکت کردند که نشان دهنده ظرفیت شخصیت حماسی و قهرمانی ایشان است.

استادی بیان نمود: ازاین رو لازم است سیستم های سیاست گذار و برنامه ریز در ارائه چهره شهید قاسم سلیمانی بعنوان قهرمان و الگوسازی از ایشان در جهت ایجاد فرهنگ حماسی گام بردارند؛ همانطور که در تاریخ کشور فردوسی با استفاده از قصه هایی در قالب شاهنامه، فرهنگ حماسی را در جهت حرکت جامعه ایجاد کرد.

وی اظهار داشت: امروز زندگی و نحوه شهادت سردار سلیمانی ظرفیت تبدیل شدن به فرهنگی حماسی جهت تقویت، انسجام بخشیدن به سرمایه اجتماعی و هدایت جامعه به سمت گفتمان نهایی را دارد.

رئیس سابق اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مشهد افزود: در این راستا لازم است دستگاههای فرهنگی و حوزه هایی که بودجه فرهنگی دریافت می کنند، هم افزایی را جایگزین کارها و فعالیتهای پراکنده کنند تا از این طریق قهرمانی ملی خلق و به حماسه بدل شود. در حقیقت لازم است به صورتی هماهنگی و سیاستگذاری کلان تری ایجاد شود تا تمام مجموعه ها در کنار یکدیگر و با استفاده از ظرفیت های خود درباب سردار سلیمانی فعالیت ها و اقداماتی مناسب انجام دهند.

استادی اضافه کرد: ما نه فقط درباب شهید سلیمانی بلکه فرهنگ عظیم شهادت را بگونه ای شایسته به جامعه معرفی نکرده و ظرفیت حماسه سازی را مورد استفاده قرار نداده ایم برای اینکه همیشه خلا و به تعبیری کمبودی در ثبت و ضبط و انجام مطالعات و پژوهش های فرهنگی، جامعه شناختی و انسان شناختی این مفاهیم و موضوعات وجود داشته است.

وی خاطرنشان کرد: در مرحله بعد فرآوری این فرهنگ به محصولات مورد استفاده جامعه نیز بسیار حائز اهمیت می باشد. به تعبیری می توان این مفاهیم در قالب های مختلف و مهمی مانند سینما، کتاب و سایر صنایع فرهنگی تجلی داد. بدین سبب زمانی می توان در این حوزه موفق عمل کرد که شناخت درستی از این حوزه ها به دست آورده و پروسه فرآوری آن در قالب محصولات صنایع فرهنگی مورد استفاده مردم، فراهم گردد.

این پژوهشگر مطالعات فرهنگی اجتماعی با اشاره به اینکه ناتوانی در تولید محصولات فرهنگی مناسب مهم ترین مشکل در این حوزه به حساب می آید، اظهار نمود: به اعتقاد من مهم ترین مشکل این است که نتوانسته ایم در فرآوری این مفاهیم و ارزش ها در قالب محصولات تأثیرگذار و متناسب با اقشار مختلف جامعه مانند دانش آموزان، دانشجویان، کودکان، زنان، مردان، اقشار تخصصی و عمومی تولید کنیم؛ پس نهادینه شدن این فرهنگ در بین جامعه مستلزم ارائه مفاهیم بصورت محصولات فرهنگی به جامعه است.

استادی درباب ناتوانی در ایجاد محصولات فرهنگی مناسب، بیان نمود: مهم ترین عامل اثرگذار بر این شرایط در نگاه و دیدگاه مدیران سیاست گذار دیده می شود. بگونه ای که لازم است درک درستی از مساله در نگاه مدیران ایجاد شود و بر فرآیندهای ایجاد و تولید محصولات فرهنگی اشراف داشته و نسبت به آن دغدغه مند باشند.

وی افزود: با عنایت به زمان بر بودن چنین موضوعاتی، بطور معمول نگاههای مدیریتی توجه کمتری نسبت به آن دارند و ترجیح می دهند دوره محدود مدیریت خودرا به انجام کارهای مرسوم بپردازند. بدین سبب ابتدا باید چنین دغدغه ای در مدیران ایجاد شود، سپس روش مندی مورد توجه و بررسی قرار گیرد چونکه این موضوعات دانشی علمی به شمار می روند که دارای روش هستند. به این معنا که باید چگونگی و روش این فرایندها بررسی شده و برمبنای آن سازوکار فراهم گردد.

رئیس سابق اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مشهد تصریح کرد: ازاین رو لازم است بخش های مختلف با یکدیگر پیوند بخورد؛ به صورتی که بخش های مختلف صنایع خلاق، ایده پردازی، مخاطب شناسی و نیازسنجی که روش های ویژه ای دارند، مورد استفاده قرار گیرند. بدین سبب بطور کلی نبود سیاستگذاری فرهنگی که تمام عرصه های بیان شده را دربر می گیرد، با مشکلاتی مواجه می باشد.

استادی ضمن اشاره به این که هنرمندان قسمتی از جامعه هستند و در کنار سایر مردم قرار دارند و تحت تأثیر شهادت و منش سردار سلیمانی قرار می گیرند، بیان نمود: در هنر و ادبیات، قهرمان پروری و استفاده از قهرمانان از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد که موضوعی بسیار جذاب نیز به حساب می آید. ازاین رو خاصیت های شخصیتی و ظرفیت قهرمانی شهید سلیمانی این بخش را نیز تحت تأثیر قرار داده است.

وی افزود: بدین سبب با عنایت به این که اغلب هنرمندان بدون نگاه و نگرش سیاسی سردار سلیمانی را بعنوان آرمان، اسطوره و قهرمان خود می دانند و به علت درگیر نشدن شخصیت شهید سلیمانی با نگاههای سیاست زده لازم است هنرمندان به شخصیت سردار سلیمانی بپردازند و وجوه زمینه ساز پیوند اجتماعی در سایه این شخصیت بزرگ را در نظر بگیرند. بر این اساس شهید سلیمانی یکی از مولفه هایی است که زمینه شکل گیری و تقویت اشتراکاتی مانند غرور ملی، توانستن و امیدوار بودن در بین اقشار مختلف را بوجود می آورد.

منبع:

مدل کودک

تولید, جامعه, خانواده, کودک, مد و فشن

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~