اجرای قانون پشتیبانی از معلولان نیازمند بودجه ۶۰ هزار میلیارد تومانی

اجرای قانون پشتیبانی از معلولان نیازمند بودجه ۶۰ هزار میلیارد تومانی

اجرای قانون پشتیبانی از معلولان نیازمند بودجه ۶۰ هزار میلیارد تومانی

به گزارش مدل کودک، سخنگوی شبکه ملی تشکل های معلولان جسمی و حرکتی ضمن اشاره به لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ اعتقاد دارد که برای اجرای قانون پشتیبانی از حقوق افراد دارای معلولیت، مطابق با تورم و مشکلات اساسی معلولان به ۶۰ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز است.
علی همت محمودنژاد در گفتگو با ایسنا، اظهار نمود: متاسفانه علیرغم آن که مستمری افراد دارای معلولیت هم اکنون کمتر از ۲.۵ کیلوگرم گوشت است، ۵۰۰ هزار نفر از معلولان همچنان منتظر برقراری مستمری و حق پرستاری هستند.
وی افزود: تابحال کمیسیون تلفیق و کمیسیون های مجلس شورای اسلامی حق خویش را در برابر افراد دارای معلولیت ادا نکرده اند.
محمودنژاد تصریح کرد: کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی برای حذف پشت نوبتی افراد دارای معلولیت و تراز مستمری مطابق با ماده ۲۷ قانون پشتیبانی از حقوق معلولان و همینطور ارتقای کیفیت بهداشت این افراد باید اقدامات اساسی در بودجه سال ۱۴۰۲ به عمل آورد.
سخنگوی شبکه ملی تشکل های معلولان جسمی و حرکتی ضمن اشاره به این که برای ساخت پردیس جامع علمی پژوهشی _کاربردی کشور برای کمک به تولید دانش در حوزه توانبخشی و تولید تجهیزات و وسایل مورد نیاز افراد دارای معلولیت مطابق با استانداردهای جهانی حداقل به ۲۰۰۰ میلیارد تومان بودجه نیاز است که این مورد در بودجه سازمان بهزیستی پیشبینی نشده است.
وی اعتقاد دارد که برای اجرای قانون پشتیبانی از حقوق افراد دارای معلولیت، مطابق با تورم و مشکلات اساسی معلولان به ۶۰ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز است.
محمودنژاد همینطور تصریح کرد که باید حق پرستاری و حق نگهداری معلولانی که در خانه نگهداری می شوند با مستمری معلولانی که در مراکز نگهداری می شوند برابر باشد. همینطور باید حق پرستاری و حق نگهداری معلولانی که در مراکز نگهداری می شوند به حساب خود افراد دارای معلولیت واریز شود تا آنها در انتخاب مرکز آزادی عمل داشته باشند.

منبع:

مدل کودک

تولید, جامعه, خانواده, کودک, مد و فشن

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~