بررسی دستاوردهای سیدالشهدای خدمت، گسترش چتر حمایتی شهید رئیسی بر محرومان

بررسی دستاوردهای سیدالشهدای خدمت، گسترش چتر حمایتی شهید رئیسی بر محرومان

بررسی دستاوردهای سیدالشهدای خدمت، گسترش چتر حمایتی شهید رئیسی بر محرومان

مدل کودک: دولت سیزدهم با افزایش ۲۳ درصدی اعتبارات بخش رفاهی در امسال، چتر حمایتی خود از اقشار ضعیف، مددجویان و بازنشستگان را گسترده تر کرد.
به گزارش مدل کودک به نقل از ایسنا، دولت آیت الله شهید سید ابراهیم رییسی امسال برنامه های گسترده ای را در امتداد عدالت اجتماعی، افزایش رفاه، کاهش فقر و افزایش دسترسی اقشار ضعیف جامعه به منابع عمومی در دستور کار قرار داده است. محور این برنامه ها هم اختصاص بودجه جهت تحقق اهداف بود.
سازمان برنامه و بودجه در سال ۱۴۰۳ اقداماتی همچون افزایش ۲۳ درصدی اعتبارات بخش رفاهی نسبت به سال قبل، رشد ۲۹ درصدی اعتبارات بخش درمان، افزایش ۳۰ درصدی مستمری مددجویان و متناسب سازی حقوق بازنشستگان بوسیله رشد ۱ درصدی مالیات بر ارزش افزوده را انجام داده است که در طول سال جاری اجرا می گردد.
افزایش ۲۰ درصدی نهادهای حمایتی
پشتیبانی از اقشار محروم و لطمه پذیر با هدف افزایش کرامت انسانی و عدالت توزیعی، در تعامل با نهادهای مربوطه نسبت به سال قبل به طور متوسط ۲۰ درصد افزایش داشت.
از طرف دیگر اعتبارات بخش رفاهی نسبت به سال قبل ۲۳ درصد رشد داشت. رشد ۱۲ هزار میلیارد تومانی بودجه بنیاد شهید، افزایش ۶۰۰۰ میلیارد تومانی بودجه بهزیستی و رشد ۳۱۰۰ میلیارد تومانی بودجه کمیته امداد از کارهای خوبی بود که در قالب بودجه ۱۴۰۳ انجام شده است.
اختصاص بودجه برای طرح های آبرسانی
دسترسی به آب شرب به عنوان یکی از اهداف توسعه در بودجه ۱۴۰۳ بصورت جدی مورد توجه قرار گرفته است. افزایش ۷۳ درصدی طرح های تامین آب و آبرسانی به شهرها و روستاها، رشد ۷۳ درصدی طرح های ساخت سد و انتقال آب آشامیدنی و افزایش ۶۰ درصدی طرح های حاکمیتی بخش آب شامل آبخیزداری، تهیه ابزارها و… دراین زمینه صورت گرفت.
امسال اعتبار طرح های تامین آب و آبرسانی به شهرها و روستا به ۲۲ هزار و ۴۰۳ میلیارد تومان رشد یافته که نسبت به سال قبل ۷۳ درصد افزایش نشان میدهد.
اعتبارات بخش درمان
افزایش سلامت و بهداشت عمومی بوسیله اجرای طرح های گوناگون با فراهم ساختن زیرساخت های تامین مالی مناسب آن و با همکاری و تعامل دستگاه های ذیربط در سال ۱۴۰۳ تصویب گردید.
داوود منظور ـ رئیس سازمان برنامه و بودجه در ایام اخیر افزایش ۲۹ درصدی کل اعتبارات بخش درمان نسبت به سال گذشته، جذب ۲۵ هزار نیروی جدید برای مراکز درمانی و جذب ۱۸۰۰ نفر هیات علمی حوزه بهداشت و درمان را از بخش های مهم سلامت و بهداشت در بودجه امسال عنوان نمود.
سهم بازنشستگان از بودجه ۱۴۰۳
تامین آتیه بازنشستگان و شاغلان کشور در سال ۱۴۰۳ با تصویب ردیف بودجه ۱۱.۷ هزار میلیارد تومانی و تبصره ۱۳۰ هزار میلیارد تومان تادیه بدهی های گذشته لحاظ شده است.
در راستا کمک به اقشار پایین همچون مددجویان نهادهای حمایتی نیز دولت اقدامات خوبی انجام داده است. ایجاد یک ردیف مستقل برای اجرای قانون پشتیبانی از توان یاب ها با اعتبار ۱۳هزار میلیارد تومانی و افزایش مستمری مددجویان به میزان ۳۰ درصد همچون این کارها است.
ساخت مسکن برای خانواده های دارای دو معلول در خیلی از شهرهای کشور با همکاری دستگاه های مختلف در حال انجام می باشد که تا حالا بیش از ۱۴ هزار واحد تحویل داده شده است.
هم چنین امسال حداقل حقوق مددجویان تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی با افزایش ۳۰ درصد از ۷۶۴ هزار تومان به ۹۹۳ هزار تومان افزایش پیدا کرد. این در حالیست که میزان رشد حقوق کارکنان دولت ۲۰ درصد بود. با افزایش ۳۰ درصدی مستمری خانوارهای یک نفره تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی ماهیانه ۹۹۳ هزار و ۷۲۰ تومان، دو نفره یک میلیون و ۴۱۹ هزار و ۶۰۰ تومان، سه نفره یک میلیون و ۹۸۷ هزار و ۴۴۰ تومان، چهار نفره دو میلیون و ۵۵۵ هزار و ۲۸۰ تومان و خانواده پنج نفره و بالاتر سه میلیون و ۱۲۳ هزار و ۱۲۰ تومان دریافت خواهند کرد.

مدل کودک

تولید, جامعه, خانواده, کودک, مد و فشن

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~