در بازار آزاد تهران؛ سكه طرح جدید ۸۷ هزار تومان گران گردید، نرخ: سه میلیون و ۹۹۷ هزار تومان

در بازار آزاد تهران؛ سكه طرح جدید ۸۷ هزار تومان گران گردید، نرخ: سه میلیون و ۹۹۷ هزار تومان

در بازار آزاد تهران؛ سكه طرح جدید ۸۷ هزار تومان گران گردید، نرخ: سه میلیون و ۹۹۷ هزار تومان

مدل كودك: در بازار آزاد تهران، قیمت هر قطعه سكه تمام بهار آزادی با ۸۷ هزار تومان افزایش به سه میلیون و ۹۹۷ هزار تومان رسید.
به گزارش مدل كودك به نقل از مهر، در جریان معاملات امروز(چهارشنبه) بازار آزاد تهران، قیمت هر قطعه سكه تمام بهار آزادی طرح جدید با ۸۷ هزار تومان افزایش به سه میلیون و ۹۹۷ هزار تومان رسید. همینطور سكه تمام بهار آزادی طرح جدید هم با ۴۰ هزار تومان افزایش، به سه میلیون و ۷۶۵ هزار تومان رسید. همینطور هر نیم سكه با ده هزار تومان افزایش به دو میلیون و ۱۳ هزار تومان، ربع سكه به یك میلیون و ۱۲ هزار تومان و سكه یك گرمی به ۵۱۲ هزار تومان رسید.

مدل کودک

تولید, جامعه, خانواده, کودک, مد و فشن

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~