، دومین نشست كارگروه های ستاد چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، صالحی: تدبیر و بصیرت مردم چهلمین سال انقلاب را بیمه می كند

، دومین نشست كارگروه های ستاد چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، صالحی: تدبیر و بصیرت مردم چهلمین سال انقلاب را بیمه می كند

، دومین نشست كارگروه های ستاد چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، صالحی: تدبیر و بصیرت مردم چهلمین سال انقلاب را بیمه می كند

مدل كودك: وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به اینكه چهلمین سال پیروزی انقلاب را باید فرصتی برای انسجام داخلی و وحدت اسلامی قرار بدهیم، اظهار داشت: انقلاب شروع اش و ادامه آن و تا امروز جوهره اش با یك وحدت اسلامی همراه بود است. بحث وحدت كلمه چیزی است كه كانون پیام و كلام امام راحل بوده.

به گزارش مدل كودك به نقل از ایسنا، سیدعباس صالحی بامداد امروز (سه شنبه، ۳۰ مردادماه) در دومین نشست كارگروه های ستاد چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی كه در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با حضور اعضای كارگروه های مختلف ستاد چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی برگزار گردید با اشاره به اینكه مسئله چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی را شاید بتوان با دو نگاه دید كه هر یك برنامه ها و تعریف های خویش را داشته باشد، اظهار نمود: نخستین نگاه این است كه مانند هر حوزه ای كه به عددهای خاصی می رسد نوعی نگاه مناسبتی، تكریمی، شعائری و مناسكی وجود دارد كه ابتدا نگاه خوبی است. شعائر بخشی از نگاهداشت ارزش ها، باورها و نگرش ها است. این نگاه نه تنها غلط نیست بلكه مطلوب است چون گامی به پیش است.

وی در ادامه با اشاره به نگاه دوم خاطرنشان كرد: در عین حفظ نگاه اول در سطح بالاتر هم نگاهی وجود دارد. اینكه به چهلمین سال انقلاب اسلامی بعنوان یك ایستگاه تجدید قوا و توانمندسازی انقلاب نگاه نماییم در ایستگاهی قرار گرفته ایم كه به ما فرصت می دهد كه با نگاه در دهه های پنجم و ششم توانمندتر، كارآمدتر و قدرتمندتر عمل نماییم. ما به این نگاه دوم بسیار نیازمندیم.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه با اضافه كردن این مطلب كه دشمنان انقلاب در یك خیال خامی هستند كه این مقطع را بعنوان ضربه كاری و یا به زعم خود ضربه آخر تلقی كنند، خاطرنشان كرد: ما می توانیم این مقطع را تبدیل به مقطع فرصت سازی مجدد برای رهاسازی ارزش های جدید برای انقلاب تبدیل نماییم. اینكه چطور می توانیم این مقطع را مقطعی برای تجدید قوای نظام، اسلام، انقلاب و تشیع نماییم كه انرژی های جدیدی برای حضور در دهه های آینده را به ما می دهد، اقتضائات خاص خود و نیاز به برنامه ریزی دارد.

وحدت كلمه كانون كلام و پیام امام (ره) بود

صالحی بیان كرد: با این نگاه مسئولیت هایی داریم كه طبعا باید بخشی از برنامه ها معطوف به آن ها باشد. باید ببینیم چه نماییم در برنامه ها این رویكرد را تبیین نماییم. چطور می توانیم ۴۰ سال انقلاب را فرصتی برای انسجام داخلی و وحدت اسلامی قرار بدهیم. انقلاب شروع اش و در ادامه آن دوران دفاع مقدس و تا امروز جوهره آن با یك وحدت اسلامی همراه بود. بحث وحدت كلمه چیزی است كه كانون پیام و كلام امام راحل بوده است.

وی در ادامه با اشاره به اینكه ما باید انسجام داخلی خویش را هم در فضای سیاسی، قومی و… ارتقا بدهیم، اظهار داشت: افزایش یكی از رویكردهایی كه در ۴۰ سال انقلاب بتوانیم نسبت به آن قوی تر عمل نماییم و انرژی ها را جذب نماییم سبب می گردد به یك بیمه سازی دهه چهلم انقلاب نزدیك تر شویم. اختلاف به صورت طبیعی در هر جامعه ای است و باید بدانیم كه با جذب انرژی ها می توانیم انقلاب را مجدد بیمه نماییم.

ارتباط بین مردم و مسئولان رمز ماندگاری و بقای انقلاب است

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بیان كرد: ارتقای اعتماد بین مردم و مسئولان نكته دیگری است كه باید به آن بپردازیم. آنچه انقلاب را پدید آورد اعتماد بین مردم و مسئولان سیاسی بود و رمز ماندگاری و بقا هم در همین حوزه نهفته است. در چهلمین سال انقلاب باید در این اندیشه برآییم كه چگونه می توانیم گسل های كم اعتمادی را كاهش و خطوط ارتباطی را افزایش بدهیم. نكته دیگر این است كه چهلمین سال انقلاب، ایستادگی برای توانمند كردن انقلاب اسلامی است.

صالحی تصریح كرد: نكته بعدی كه باید به آن بپردازیم و مورد توجه قرار گیرد كاهش و مقابله با بحث فساد است، چه اداری، چه اقتصادی، چه فردی، خوشه ای و چه شبكه ای. مقام معظم رهبری بارها بر این امر تاكید كرده اند. اینكه فساد موخره نظام های مردمی است و نظام جمهوری اسلامی كه از ریشه و مبانی اعتماد مردمی است طبعا فساد می تواند در این نظام مثل یك موخره برای برهم زدن و یا تولید اختلال در نظام تأثیر بگذارد. البته بین فساد و مفهوم فساد اختلاف است. افراد پاك دست در رأس نظام كم نیستند اما مسئله مقابله با فساد یك مسئله جدی است.

وی در ادامه با بیان این مطلب كه اگر در چهلمین سال انقلاب پاك زیستی اداری و اقتصادی را ارتقاء بدهیم و این علائم را به مردم نشان بدهیم سبب می گردد اعتمادسازی در جامعه افزایش پیدا كند، اظهار داشت: در این صورت دهه پنجم انقلاب می تواند كارآمدتر باشد. در چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب باید با جنگ روانی دشمنان هم مبارزه كرده و برنامه عرضه بدهیم. آن ها این تصور عقیم را دارند كه می توانند چهلمین سال انقلاب را فرصت ضربه كاری قرار بدهند و در توهم ضربه آخر هستند. اگر ما بتوانیم به امداد رهنمودهای رهبری فضای اجتماعی خودمان را امیدوارتر نماییم این فرصت را می توانیم فرصتی برای مقابله با جنگ روانی قرار بدهیم. امسال هر آنچه را داشتند به میدان آوردند و می خواهند ما را زمین گیر كرده و یا دشواری هایی تولید كنند. رویكرد ما در چهلمین سال باید این باشد كه جنگ روانی كه دشمن به راه انداخته است را خنثی نماییم.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خاطرنشان كرد: با تدبیر و همبستگی مردم در چهلمین سال انقلاب می توانیم بیمه سازی مهمی را برای دهه پنجم انقلاب تولید نماییم چون كه عملا وارد جنگ روانی شده ایم و این باید فرصتی برای ارتقای سطح آگاهی اجتماعی مردم باشد. در چهلمین سال پیروزی انقلاب حدود ۸۰ درصد از افراد جامعه انقلاب را از نزدیك ندیده اند و این فرصتی برای جامعه است. ما باید برای ارتقای آگاهی بخشی از جامعه كه جزء اصلی جامعه هستند آگاهی بخشی و توانمندسازی با عرضه برنامه ها را داشته باشیم.

صالحی تاكید كرد: با این نگاه باید به تجمیع ظرفیت ها بپردازیم. نگاه ظرفیت سازی باید فرادولتی باشد، یعنی مردم خودشان باید در برنامه های در رابطه با انقلاب سهیم باشند. هر چقدر كه به مردم نزدیك تر شویم بستر را برای آرمان های انقلاب بیشتر فراهم نموده ایم. ما می توانیم برچسب ها را كمتر نماییم و مردم بیشتر وارد كار شوند. این امر باید برپایه یك احساس واقعی باشد نه كاذب. همینطور باید از قالب های جدید، فضای رسانه ای و فضای مجازی هم بهره ببریم. كودكان و نوجوانان هم باید سهم جدی در برنامه های چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی داشته باشند. اگر مخاطب ما آن ها باشند باید به ادبیات و زبان آن ها هم توجه نماییم. اینكه حرف ها را بخواهیم فقط برای خودمان تكرار نماییم یك دور تسلسلی بوجود می آورد. اینكه نسل انقلاب بخواهد خاطرات را برای خودش روایت كند نمی تواند تأثیری در میان قشر كودك و نوجوانان ما داشته باشد. باید زبان و ادبیات آن ها را بفهمیم و طبق آن انقلاب را بیان نماییم.

مدل کودک

تولید, جامعه, خانواده, کودک, مد و فشن

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~