باید بزرگ ترها را تربیت نماییم تا بتوانیم كودكان را تربیت نماییم

باید بزرگ ترها را تربیت نماییم تا بتوانیم كودكان را تربیت نماییم

باید بزرگ ترها را تربیت نماییم تا بتوانیم كودكان را تربیت نماییم

مدل كودك: یك فیلم ساز با اشاره به اینكه به نظر می آید باید بزرگ ترها را تربیت نماییم تا بتوانیم كودكان را تربیت نماییم، اظهار داشت: خوب است در كنار كارهایی كه برای بچه ها انجام می دهیم همت نماییم و بزرگ ترها را تربیت نماییم تا كودكان از صدمه ها مصون بمانند. برای مثال وضعیت و مشكلات ترافیكی حال حاضر در خیابان ها ناشی از آموزش غلطی است كه كودكان گذشته از بزرگ ترهایشان دیده اند.
به گزارش مدل كودك به نقل از ایسنا، به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل كانون، هفته ی ملی كودك ابعاد و جنبه های مختلفی دارد. بنابراین صحبت كردن با دست اندركاران حوزه ی كودك در زمینه های مختلف به روشن شدن نیازهای كودكان و باید و نبایدهای این حوزه كمك می نماید.
به نقل از وحید نیكخواه آزاد خیلی از نهادها مانند سازمان بهزیستی، سازمان آموزش و پروش یا صدا و سیما هر كدام به شكلی بخشی از این مسوولیت را در قبال كودكان برعهده دارند. علاوه بر این كانون پروش فكری كودكان و نوجوانان و سازمان های مردم نهاد بسیاری هستند كه به شكلی متولی امر كودكان در ایران به حساب می آیند.
وی در ادامه با طرح این پرسش كه نهادها چه كاری باید انجام دهند؟ توضیح داد: در چند تجربه ی اخیر سینمایی ام توجه بیشترم به این مورد جلب شده است كه به جای این كه بخواهیم بچه ها را تربیت نماییم باید ببینیم چه چیزی سبب بی ادب شدن آن ها می شود؟ چراكه بطور قطع همه ی آن ها زمینه و سرشت پاكی دارند، پس چرا نیازمند تربیت می شوند؟
این فیلم ساز افزود: كودكان به ما بزرگ ترها نگاه می كنند و آن چه در ما می بینند روی آن ها اثر می گذارد. اما باز دوباره خود ما بزرگ ترها تلاش داریم آن ها را تربیت كنیم!
نیكخواه آزاد با اشاره به این مورد كه هفته ها و روزهایی مانند هفته ی ملی كودك یا روز جهانی كودك فرصت خوبی برای پرداختن به چنین نكته هایی است، اظهار نمود: به نظرم راهی وجود ندارد جز این كه سازمان های مختلف مانند فوتبالیست هایی كه در پست های مختلف قرار می گیرند، همدیگر را كامل می كنند و در قالب یك تیم پیروز می شوند، كنار هم قرار بگیرند تا معلوم شود سهم صدا و سیما، كانون پرورش فكری كودكان و نوجوان، آموزش و پرورش و خانواده ها چیست؟ ازاین رو هفته ای مانند هفته ی ملی كودك فرصت خوبی برای بیشتر نگاه كردن به این مورد است.
او درباره ی نقش كانون برای پربارتر برگزار شدن هفته ی ملی كودك اظهار داشت: كانون پرورش فكری از بدو تاسیس تابحال انگار مانند یك جزیره بوده است. این در حالی ست كه باتوجه به تمامی افت و خیزهایی كه كانون داشته، همچنان جایی است كه می تواند بسیار موثر واقع شود و حرفی برای گفتن دارد.
این كارگردان سینمای كودك كه حدود پنج سال در دوران مدیریت قبلی كانون بعنوان تنها عضو غیركانونی در شورای عالی تولید كانون حضور داشته است، افزود: كانون باید از شیوه ی جزیره ای خودش خارج شود. من بارها این مساله را در گذشته و در شورای عالی تولید كانون هم مطرح كرده بودم.
به نقل از او، كانون پرورش فكری نهادی است كه باید هفته ای چندین ساعت برنامه در تلویزیون داشته باشد. اما چرا این جزیره ای بودن را حفظ نموده است و تلاش نمی كند به همه ی بچه های ایران فیض برساند.
نیكخواه آزاد اعتقاد دارد، جزیره ای بودن سبب گشته است كانون پرورش فكری در ارتباط با زمان حاضر و مقتضیات این زمان كمی منفعل عمل كند. در حالیكه باید به جزایر اطراف خودش چندین پل بزند و با همه در ارتباط باشد. آن قدر پایه و اساس كانون خوب گذاشته شده، كه همچنان از بقیه ی نهادها یك سر و گردن بالاتر است یا می تواند بالاتر باشد.

مدل کودک

تولید, جامعه, خانواده, کودک, مد و فشن

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~