شروع به كار اولین نمایشگاه دنیای اسباب بازی و سرگرمی

شروع به كار اولین نمایشگاه دنیای اسباب بازی و سرگرمی

شروع به كار اولین نمایشگاه دنیای اسباب بازی و سرگرمی

مدل كودك: اولین نمایشگاه دنیای اسباب بازی و سرگرمی با حدود ۶۰ واحد تولید كننده از امروز ۲۳ مهرماه در مركز نمایشگاه های كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان تهران شروع شد.
كامبیر آقایی- مدیر اجرایی نمایشگاه – در گفت وگو با ایسنا، درباره تفاوت اولین نمایشگاه دنیای اسباب بازی و سرگرمی با نمایشگاه های دیگر توضیح داد: نمایشگاه ها را متولیان و برگزاران مختلفی اجرا می كنند. این نمایشگاه كه توسط شورای نظارت بر اسباب بازی مجوز گرفته است با رویكرد و طراحی جدید برگزار می گردد.
او افزود: از اسباب بازی بعنوان یك صنعت فرهنگ ساز یاد می گردد بنابراین باید به این صنعت توجه زیادی شود. یكی از برنامه هایی كه این صنعت می تواند خودش را مطرح كند حضور در نمایشگاه های متفاوت می باشد. جامعه هم از این رویدادها استقبال می كند. با عنایت به افزایش بازی های كامپیوتری و گسترش فضای مجازی، اگر كودكان اسباب بازی مناسب سن خویش را داشته باشند، می توانند در كنار خانواده سرگرم شوند كه به رشد فكری و ذهنی آنها هم كمك می نماید و از سویی پشتیبانی از تولیدكنندگان به حساب می آید.
مدیر اجرایی اولین نمایشگاه دنیای اسباب بازی و سرگرمی اعلام نمود: با عنایت به استقبال واحدهای تولیدی مقرر است این نمایشگاه در سال های آینده هم برگزار گردد. در حال برنامه ریزی هستیم تا پیش از آخر سال ۱۳۹۷ یك دوره ی دیگر نمایشگاه برگزار گردد.
آقایی درباره عرضه اسباب بازی های وارداتی در این نمایشگاه هم توضیح داد: متاسفانه حدود ۷۰ درصد اسباب بازی های بازار، محصولات خارجی هستند. البته این مورد مختص ایران نیست و در كل دنیا هم وجود دارد اما با این وجود ۹۰ درصد شركت هایی كه در این نمایشگاه حضور پیدا كرده اند، تولید كنندگان داخلی هستند. بطور قطع این نمایشگاه در گام اول توانسته رضایت واحدهای تولیدی را فراهم آورد و امیدواریم در دوره های بعدی عدد ۱۰ درصدی كه از محصولات خارجی حضور دارند، كم نماییم.
به قول مدیر اجرایی اولین نمایشگاه دنیای اسباب بازی و سرگرمی، این نمایشگاه با حدود ۶۰ واحد تولید كننده برگزار شده كه بیشتر از ۹۰ درصد آنها تولیدكنندگان داخلی هستند كه در گروه های بازی های آموزشی، مهارتی، فكری، اسباب بازی های سازه ای، عروسك ها و محصولات فرهنگی و هنری حضور دارند.
اولین نمایشگاه دنیای اسباب بازی و سرگرمی از ۲۳ تا ۲۷ مهرماه در مركز نمایشگاه های كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان تهران در سالن حجاب دایر است.

مدل کودک

تولید, جامعه, خانواده, کودک, مد و فشن

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~