آتش نشان ها هم به جشنواره اسباب بازی می آیند

آتش نشان ها هم به جشنواره اسباب بازی می آیند

آتش نشان ها هم به جشنواره اسباب بازی می آیند

مدل كودك: سازمان آتش نشانی با برنامه های متنوع آموزشی سرگرمی در چهارمین جشنواره ملی اسباب بازی كانون پرورش فكری، مخاطبان خویش را با فعالیت های آتش نشانان و موارد ایمنی آشنا می كند.
به گزارش مدل كودك به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل كانون پرورش كودكان و نوجوانان، سازمان آتش نشانی با برنامه هایی در قالب بازی و سرگرمی برای كودكان و بزرگسالان، به معرفی فعالیت های خود در ایام ۲۶ تا ۳۰ آبان خواهد پرداخت.
سازمان آتش نشانی ضمن استقرار چهار مربی و دو آتش نشان در ایام جشنواره، مخاطبان را با بازی های منچ ایمنی و تئاتر ۵ انگشتی آشنا می كند. مقرر است در فضای اختصاصی كه در اختیار مروجان بازی قرار می گیرد، این سازمان به اجرای تئاتری عروسكی با مبحث آتش نشانی و ایمنی هم بپردازد.
با عنایت به آغاز فصل سرما علاوه بر لزوم آشنایی كودكان و نوجوانان با موارد ایمنی، بزرگسالان هم می توانند در غرفه ی این سازمان با بازی های مختص سن خود همراه شوند.
علاوه به حضور مربیان آموزشی و آتش نشانان با لباس فرم، علاوه بر بُعد آموزشی می تواند بر جذابیت های این غرفه برای كودكان و نوجوانان هم بیفزاید.
این سازمان با تهیه بروشورهای آموزشی در ایام جشنواره ملی اسباب بازی پاسخگوی سوال های مخاطبان و بازدیدكنندگان است.
در بخش ترویجی چهارمین جشنواره ملی اسباب بازی نهادها، سازمان ها و تولیدكنندگان دولتی و غیردولتی مشاركت می كنند.

مدل کودک

تولید, جامعه, خانواده, کودک, مد و فشن

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~