وزیر نفت خبر داد: احتمال فروش ۱۰۰ درصد ریالی نفت در بورس، قیمت بنزین افزایش نمی یابد

وزیر نفت خبر داد: احتمال فروش ۱۰۰ درصد ریالی نفت در بورس، قیمت بنزین افزایش نمی یابد

وزیر نفت خبر داد: احتمال فروش ۱۰۰ درصد ریالی نفت در بورس، قیمت بنزین افزایش نمی یابد

مدل كودك: وزیر نفت اظهار داشت: پیشنهاداتی در خصوص اینكه نفت در بورس به صورت ۱۰۰ درصد ریالی فروخته شود مطرح شده كه این پیشنهاد به شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه گانه عرضه شده است.
به گزارش مدل كودك به نقل از خانه ملت، بیژن نامدار زنگنه، با اشاره به عرضه نفت خام در بورس، اظهار داشت: برای فروش نفت خام در بورس در دو مرحله تا سقف یك میلیون بشكه مجوز داده شده بود كه در بورس عرضه شد و مقرر شده گزارش جمع بندی عرضه آن به شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه گانهبرای ادامه كار عرضه شود.وی افزود: پیشنهاداتی در خصوص اینكه نفت در بورس به صورت ۱۰۰ درصد ریالی فروخته شود مطرح شده كه این پیشنهاد به شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه گانه عرضه می گردد و امكان دارد این اتفاق رخ دهد.عضو كابینه دولت دوازدهم، با اشاره به اینكه بحث افزایش قیمت بنزین در سال ۹۸ مطرح است، اما هیچ تصمیمی در این زمینه دریافت نشده است، خاطرنشان كرد: هرچه در این باره عنوان می گردد شایعه است و اگر تصمیمی در این زمینه دریافت شود صادقانه به مردم گفته می گردد.

مدل کودک

تولید, جامعه, خانواده, کودک, مد و فشن

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~