بانك مركزی اعلام كرد؛ تورم ۸ ماهه امسال ۲۲ و هشت دهم درصد شد، تغییرات قیمت ۱۲ گروه كالایی

بانك مركزی اعلام كرد؛ تورم ۸ ماهه امسال ۲۲ و هشت دهم درصد شد، تغییرات قیمت ۱۲ گروه كالایی

بانك مركزی اعلام كرد؛ تورم ۸ ماهه امسال ۲۲ و هشت دهم درصد شد، تغییرات قیمت ۱۲ گروه كالایی

مدل كودك: طی هشت ماه ابتدای سال جاری، شاخص بهای كالاها و خدمات مصرفی نسبت به دوره مشابه سال قبل، معادل ۲۲.۸ درصد افزایش داشته است.
به گزارش مدل كودك به نقل از بانك مركزی، طی هشت ماه ابتدای سال جاری شاخص بهای كالاها و خدمات مصرفی نسبت به دوره مشابه سال قبل معادل ۲۲.۸ درصد افزایش داشته است.
شاخص بهای كالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران (شاخص تورم) در آبان ماه ۱۳۹۷ به عدد ۱۵۳.۶ رسید كه نسبت به ماه قبل معادل ۳.۵ درصد افزایش داشت. شاخص مذكور نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۳۹.۹ درصد افزایش پیدا كرد. طی هشت ماه اول سال جاری شاخص بهای كالاها و خدمات مصرفی نسبت به دوره مشابه سال قبل معادل ۲۲.۸ درصد افزایش داشته است. میزان تورم در دوازده ماه منتهی به آبان ماه ۱۳۹۷ نسبت به دوازده ماه منتهی به آبان ماه۱۳۹۶ معادل ۱۸.۴ درصد است.
شاخص كل بهای كالاها و خدمات مصرفی در آبان ماه ۱۳۹۷ سپس حذف نوسانات فصلی نسبت به ماه قبل ۳.۷ درصد افزایش داشت. شاخص كل بهای كالاها و خدمات مصرفی در آبان ماه ۱۳۹۷ نسبت به ماه قبل در تمام استان های كشور با افزایش همراه بود. بیشترین میزان افزایش متعلق به استان هرمزگان معادل ۵.۶ درصد و كمترین آن مربوط به استان بوشهر معادل ۲.۱ درصد بود. شاخص مذكور در استان تهران معادل ۳.۴ درصد افزایش داشته است.

مدل کودک

تولید, جامعه, خانواده, کودک, مد و فشن

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~