گزارش مدل كودك به نقل از مهر؛ رشد ۸۰ درصدی قیمت مسكن از ۹۵ تاكنون، كاهش ۲۵ درصدی معاملات

گزارش مدل كودك به نقل از مهر؛ رشد ۸۰ درصدی قیمت مسكن از ۹۵ تاكنون، كاهش ۲۵ درصدی معاملات

گزارش مدل كودك به نقل از مهر؛ رشد ۸۰ درصدی قیمت مسكن از ۹۵ تاكنون، كاهش ۲۵ درصدی معاملات

به گزارش مدل كودك در حالیكه رشد متوسط قیمت هر متر مسكن در تهران در ۹ ماه ۹۶ نسبت به ۹۵ تنها ۷.۴ درصدی بود، اما این شاخص در ۹ ماه ۹۷ نسبت به ۹۶ با رشد ۶۲.۶ درصدی روبه رو بوده است.

به گزارش مدل كودك به نقل از مهر، بر مبنای اعلام بانك مركزی در مورد بازار مسكن شهر تهران در ۹ ماهه ابتدایی امسال، ۹۷ هزار و ۹۰۰ فقره معامله مسكن به ثبت رسیده است.
این در حالی است كه بر مبنای اعلام دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسكن وزارت راه و شهرسازی در ۹ ماهه ابتدایی سال قبل ۱۳۳ هزار و ۹۲۷ فقره معامله مسكن انجام شده بود.
براین اساس، آمار تعداد معاملات دو مرجع رسمی كشور، یعنی بانك مركزی و وزارت راه و شهرسازی، ۳۴ هزار و ۲۷ فقره معامله یا به تعبیری ۳۵ درصد اختلاف وجود دارد.
براساس گزارش تازه بانك مركزی، در ۹ ماهه سال ۱۳۹۶ نسبت به ۹ ماهه سال ۱۳۹۵ تعداد معاملات مسكن ۱۲.۶ درصد رشد داشت اما این شاخص در ۹ ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۵.۶ درصد كاهش داشته است.
متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسكونی در ۹ ماهه امسال بر مبنای اعلام دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسكن وزارت راه و شهرسازی، ۷ میلیون و ۵۶۱ هزار تومان برآورد شده است.
همچنین بر مبنای اعلام این دفتر، میانگین قیمت هر متر مربع مسكن در ۹ ماهه نخست سال قبل ۴ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان بوده است.
بنابراین متوسط قیمت مسكن در ۹ ماهه سال ۱۳۹۷ نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۶ رشد ۶۲.۶ درصدی نشان داده است. این در شرایطی است كه متوسط قیمت مسكن در ۹ ماهه نخست سال ۹۶ نسبت به مدت مشابه سال پیش از آن (۱۳۹۵) تنها ۷.۴ درصد رشد داشته است.
به عبارت دیگر قیمت مسكن از سال ۹۵ تا كنون دقیقا ۸۰ درصد رشد داشته است.

مدل کودک

تولید, جامعه, خانواده, کودک, مد و فشن

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~