۲۰۱۸ رقم خورد؛ سال بد اقبالی خودروسازان جهان، تولید خودروی ایران ۴۰درصد كم شد

۲۰۱۸ رقم خورد؛ سال بد اقبالی خودروسازان جهان، تولید خودروی ایران ۴۰درصد كم شد

۲۰۱۸ رقم خورد؛ سال بد اقبالی خودروسازان جهان، تولید خودروی ایران ۴۰درصد كم شد

مدل كودك: طبق گزارش انجمن جهانی تولیدكنندگان وسایل نقلیه موتوری، ۲۰۱۸ سال بداقبالی خودروسازان جهان بوده و بیشترین میزان رشد منفی در تولید خودرو در این سال، متعلق به ایران بوده است.
به گزارش مدل كودك به نقل از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی تهران، انجمن جهانی تولیدكنندگان وسایل نقلیه موتوری (OICA)، آمار تولید خودرو سال ۲۰۱۸ در كشورهای مختلف جهان را منتشر نمود. طبق این گزارش در سال ۲۰۱۸ در مجموع ۹۱ میلیون و ۵۳۸ هزار و ۶۴۰ خودرو تولید شد كه نسبت به سال ۲۰۱۷، رشد منفی ۶.۲۹ درصد داشته است. سال ۲۰۱۷ در كل دنیا ۹۷ میلیون و ۳۰۲ هزار و ۵۳۴ دستگاه خودرو تولید شده بود. مانند همیشه، سال قبل هم بیشترین خودرو در چین تولید شد. این كشور در سال ۲۰۱۸ میلادی، ۲۵ میلیون و ۷۰۵ هزار و ۵۵۸ خودرو تولید كرد. البته غول خودروسازی دنیا هم سال ۲۰۱۸ میلادی با كاهش تولید خودرو رو به رو شد. تولید خودروی چین در سال قبل میلادی منفی ۴.۱۶ درصد رشد داشت. پس از چین با اختلاف زیاد، آمریكا برترین تولیدكننده خودروی جهان است. این كشور در سال ۲۰۱۸، ۱۰ میلیون و ۹۸۶ هزار و ۲۲۵ دستگاه خودرو تولید كرد كه با رشد ۱.۱۱ درصد همراه بود. ژاپن جایگاه سوم تولید خودرو در جهان را در اختیار دارد. این كشور سال قبل ۹ میلیون و ۲۰۱ هزار و ۲۹۱ دستگاه خودرو تولید كرد كه رشد ناچیز ۰.۳۹ درصد داشت. سال ۲۰۱۸، ایران هفدهمین تولیدكننده خودرو در جهان بود. كشور سال قبل یك میلیون و ۳۴۵ هزار و ۴۱ دستگاه خودرو تولید كرد كه كاهش ۴۰ درصدی نسبت به سال ۲۰۱۷ را نشان داده است. سال ۲۰۱۸، كشورهای اندونزی و جمهوری چك تقریباً به اندازه ایران خودرو تولید كردند. طبق آمار انجمن جهانی وسایل نقلیه موتوری، ایران در سال ۲۰۱۷، یك میلیون و ۵۱۵ هزار و ۳۹۶ دستگاه خودرو تولید كرده بود كه نسبت به سال ۲۰۱۶، رشد ۱۸.۱۹ درصدی داشت. همین طور در فهرست انجمن جهانی تولیدكننده وسایل نقلیه موتوری، اوكراین پایین ترین میزان خودرو در جهان را تولید می كند. این كشور سال قبل ۵ هزار و ۷۹۲ دستگاه خودرو تولید كرد كه با رشد منفی ۲۲.۸۶ درصد همراه بود. از طرف دیگر، بیشترین میزان رشد منفی در تولید خودرو در سال ۲۰۱۸، متعلق به ایران بوده است. بیشترین رشد مثبت تولید خودرو را هم مصر با رشد ۹۵ درصدی به دست آورد. البته مصر سال ۲۰۱۸، ۱۹ هزار و ۵۰۰ دستگاه خودرو تولید كرد و تنها یك پله از اوكراین انتهای جدول فاصله دارد.

مدل کودک

تولید, جامعه, خانواده, کودک, مد و فشن

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~